Søg

Livredderuddannelsen hos TrygFonden

På vores livredderuddannelse bliver du første år uddannet som åbent-vandlivredder. Året efter har du mulighed for at videreuddanne dig til kystlivredder. På tredje år skal du igennem en repetition af kystlivredderprøverne. Se, hvilke prøver du skal igennem på livredderuddannelsen.
Livredder på strand med surfbræt i hænderne

Uddannelsen til åbent-vandlivredder

Første år starter med uddannelsen til åbent-vandlivredder, som består af en optagelsesprøve i januar og to uddannelsesmoduler, som ligger i hhv. marts og maj.

Som åbent-vandlivredder kommer du til at arbejde ved søbade, havnebade, fjorde og rolige strande. Dine opgaver er at informere om badesikkerhed, overvåge badegæster og udføre redningsaktioner. Uddannelsen finder sted både i svømmehal og udendørs på rolige strande. Uddannelsen tager syv dage fordelt på to weekender. 

 

Åben-vandlivredder: uddannelsens indhold

Optagelsesprøve

Optagelsesprøven forud for uddannelsen består af en indendørs formprøve, der indeholder:

 • 400 m fri på 7,5 minutter (de første 200 m svømmes på maks. 3,5 min)
 • 25 m polocrawl og 25 m undervandssvømning på 50 sekunder
 • 150 m bjærgning af bjærgedukke på 5 minutter
 • 25 m nødflytning af dukke eller person (75-80 kg).

Du skal gennemføre disciplinerne inden for 60 minutter uden brug af maske, svømmefødder og snorkel (ABC), men du må gerne bruge svømmebriller.

 

ABC-prøve

ABC-prøven bliver udført i et bassin med en minimumsdybde på 3,8 m. Du skal bruge maske, svømmefødder og snorkel (ABC). Vi oplever, at nogen ikke kan gennemføre ABC-prøverne, så vi opfordrer dig til at gennemse vores videoer om prøverne, så du er forberedt på uddannelsens indhold.

Se, hvordan ABC-prøven foregår

Formprøve i åbent vand

Du skal også igennem en formprøve i åbent vand. Prøven indeholder bl.a.:

 • 2000 m svømning med ABC og redningstorpedo
 • Dybdedyk (ned til 10 m fridyk med ABC)
 • 200 m løb i sand på maksimalt 40 sek
 • 3x200 m på maksimalt 7 min. og 30 sek. (200 m løb i sand + 200 m svømning + 200 m løb i sand).
 

Redningsfaglig del

Uddannelsen består også af en redningsfaglig del, hvor du bl.a. skal igennem følgende:

 • Benytte kasteline, redningskrans eller lignende til redning af en person ved bevidsthed, minimum 10 m afstand
 • Udføre redning med ABC-udstyr og redningstorpedo
 • Udføre redning med rescue board og rednings SUP
 • Udføre livreddende førstehjælp inkl. hjerte-lunge-redning med ilt-udstyr og hjertestarter
 • Benytte spineboard til håndtering af en person med skade på rygsøjlen
 • Kunne identificere og behandle shock, brud, arterie- og veneblødninger m.v.
 • Kunne identificere og beskrive forhold omkring livredderposten (vandforhold, adgangsforhold, redningsveje, ressourcer til brug i redningsoperationer m.v.)
 • Kunne udvikle og gennemføre strategier til håndtering af forskellige typer nødsituationer gennem bl.a. scenarietræning. 
 

Teori

Uddannelsen indeholder også et teoretisk element, hvor du skal igennem en teoriprøve. Den teoretiske del af uddannelsen indeholder emner som:

 • Vandforhold
 • Forholdsregler ved vandaktiviteter
 • Overvågning
 • Drukning
 • Redningsstrategi.

In situ: træning og simulering af virkelige situationer

Uddannelsen indeholder træning og simulering af virkelige situationer, som du kan havne i som livredder.

Træningen sikrer, at du er forberedt på unikke udfordringer, du kan møde i jobbet som livredder, fx særlige strøm- og vejrforhold eller badegæsters adfærd. 

To livreddere ved båd på strand

Videreuddannelse til kystlivredder

På andet år, efter en sæson som åbent-vandlivredder, kan du videreuddanne dig til kystlivredder. Du skal igennem en formprøve i svømmehallen i januar og derefter to moduler i marts og april. Du skal igennem de samme prøver som på første år, dog med en ekstra overbygning og mere udfordrende strandforhold.

Som kystlivredder arbejder du på stranden, hvor du informerer om badesikkerhed, overvåger badende og udfører redningsaktioner i samarbejde med andre kystlivreddere. 

To livreddere med hjelme på strand

Hvad er forskellen på de to uddannelser?

Uddannelsen til kystlivredder adskiller sig fra uddannelsen til åbent-vandlivredder ved at indeholde prøver til at betjene en livredderbåd og anvendelsen af vores livredderbil på stranden.

Uddannelsesstedet adskiller sig også. En del af kystlivredderuddannelsen foregår fx ved den danske vestkyst, hvor der er større chance for udfordrende vand- og vejrforhold. Uddannelsen tager syv dage fordelt på to weekender. På tredje år skal du igennem en repetition af kystlivredderuddannelsen, som tager to dage.

 

Kystlivredder: uddannelsens indhold

ABC-prøve

ABC-prøven bliver udført i et bassin med en minimumsdybde på 3,8 m. Du skal bruge maske, svømmefødder og snorkel (ABC). Vi oplever, at nogen ikke kan gennemføre ABC-prøverne, så vi opfordrer dig til at gennemse vores videoer om prøverne, så du er forberedt på uddannelsens indhold.

Se, hvordan ABC-prøven foregår

Formprøve i åbent vand

Du skal også igennem en formprøve i åbent vand. Prøven indeholder bl.a.:

 • 2000 m svømning med ABC og redningstorpedo
 • Dybdedyk (ned til 10 m fridyk med ABC)
 • 200 m løb i sand på maksimalt 40 sek
 • 3x200 m på maksimalt 7 min. og 30 sek. (200 m løb i sand + 200 m svømning + 200 m løb i sand).
 

Redningsfaglig del

Uddannelsen består også af en redningsfaglig del, hvor du bl.a. skal igennem følgende:

 • Benytte kasteline, redningskrans eller lignende til redning af en person ved bevidsthed, minimum 10 m afstand
 • Udføre redning med ABC-udstyr og redningstorpedo
 • Udføre redning med rescue board og rednings SUP
 • Udføre redning med livredderbåd
 • Udføre livreddende førstehjælp inkl. hjerte-lunge-redning med ilt-udstyr og hjertestarter
 • Benytte spineboard til håndtering af en person med skade på rygsøjlen
 • Kunne identificere og behandle shock, brud, arterie- og veneblødninger m.v.
 • Kunne identificere og beskrive forhold omkring livredderposten (vandforhold, adgangsforhold, redningsveje, ressourcer til brug i redningsoperationer m.v.)
 • Kunne udvikle og gennemføre strategier til håndtering af forskellige typer nødsituationer gennem bl.a. scenarietræning. 
 

Teori

Uddannelsen indeholder også et teoretisk element, hvor du skal igennem en teoriprøve. Den teoretiske del af uddannelsen indeholder emner som:

 • Vandforhold
 • Forholdsregler ved vandaktiviteter,
 • Overvågning
 • Drukning
 • Redningsstrategi.

In situ: træning og simulering af virkelige situationer

Uddannelsen indeholder træning og simulering af virkelige situationer, som du kan havne i som livredder.

Træningen sikrer, at du er forberedt på unikke udfordringer, du kan møde i jobbet som livredder, fx særlige strøm- og vejrforhold eller badegæsters adfærd.

Se. hvordan ABC-prøven foregår

Se. hvordan ABC-prøven foregår
Her får du et overblik over, hvad du skal kunne for at gennemføre ABC-prøven. Klik næste for at se tre videoer, der viser ABC-prøvens indhold.

1. Search and rescue

Øvelsen består af flere elementer: Neddykning til bunden, 10 m undervandssvømning gennem ringe og sikker opstigning. Øvelsen bliver gentaget fire gange. Derefter 25 m undervandssvømning gennem ringe. Øvelsen bliver gentaget to gange.

Ved sidste svømning skal du bjærge en dukke 25 m og demonstrere kunstigt åndedræt under bjærgningen. Under prøven må du maksimalt holde 20 sek. pause i overfladen mellem hver neddykning.

2. Tag maske, svømmefødder og snorkel på under vand

Maske, svømmefødder og snorkel (ABC) er placeret på bunden. Du skal dykke ned og tage ABC på under vand. Derefter skal du udføre en sikker opstigning og tømning af din snorkel i overfladen.

3. Dyk ned til bunden, bliv i 30 sek. og 25 m undervandssvømning

I denne øvelse skal du dykke ned til bunden og opholde dig 30 sek. på bunden efterfulgt af 25 m undervandssvømning.