Søg

Redningsstige på havnen

TrygFonden redningsstige

Vores redningsstige er udviklet med henblik på sikkerhed, synlighed og funktionalitet, så den kan være med til at redde liv og skabe tryghed på havnen. Få mere at vide, og se hvordan du ansøger om redningsstiger.
Orange redningsstige fra TrygFonden

Ansøg om redningsstiger fra TrygFonden

Vil du være med til at forbedre sikkerheden på havnen? Så kan en redningsstige fra TrygFonden være en god løsning.

Vi tager hvert år imod ansøgninger om redningsstiger til havne. Der er én årlig ansøgningsrunde med frist den 1. september. Du får svar på din ansøgning senest 1. december. Hvis du har fået godkendt din ansøgning, får du leveret redningsstigerne i maj det efterfølgende år. Se krav til din ansøgning længere nede på siden.

Havn med redningsstiger

Hvorfor er TrygFondens redningsstige unik?

TrygFondens redningsstige er ikke som alle andre. Den lyser i mørke, den ruster ikke, og den kan tåle mindre påsejlinger.

Redningsstigen er designet af materialer med lang levetid og i en markant orange farve, så den er let at se. Stigens lyskilde er batteri- og solcelledrevet, så du ikke behøver en strømkilde. Du kan sammensætte stigen i den længde, der er behov for, og så har den skridsikre trin.

Krav og anbefalinger når du ansøger

TrygFondens redningsstiger skal være med til forhindre drukneulykker og skabe tryghed på havnen. Derfor stiller vi nogle krav, der er med til at sikre, at redningsstigerne bliver brugt på bedste vis. Som ansøger skal du være indforstået med nedenstående krav.

Levering og opsætning

I forbindelse med levering og opsætning skal du som modtager af redningsstigerne:

 • sørge for aflæsning fra lastbil, herunder sørge for at have en truck eller andet løfteudstyr til rådighed. Aflæsningen sker for din egen regning og risiko.
 • opsætte redningsstigerne snarest muligt (senest en måned efter du har fået den) i overensstemmelse med de placeringer, som du har oplyst, da du ansøgte. Du skal opsætte stigerne som beskrevet i den medfølgende monteringsvejledning.
 • stå for udgifterne til opsætning af redningsstigerne, herunder eventuel forberedelse af kajkanten.

Vedligeholdelse

I forbindelse med vedligeholdelse skal du som modtager af redningsstigerne:

 • udpege en kontaktperson, der er tilknyttet stigerne og ansvarlig for at føre hyppigt (gerne ugentlig) tilsyn. Tilsynet skal kontrollere, at stigerne bliver holdt fri for smuds, sne, blade mv., som kan påvirke funktionen, og at stigerne er intakte og funktionsdygtige, herunder at de lyser, når det er mørkt.
 • sikre redningsstigerne mod unødig beskadigelse, fx ved at opsætte fendere omkring stiger på områder, hvor der er sandsynlighed for, at større både eller skibe lægger til.
 • snarest muligt udbedre skader, som opstår på redningsstigerne.
 • undlade at foretage ændringer i redningsstigernes udseende eller konstruktion med undtagelse af udskiftning af beskadigede dele.

Kommunikation og ansvar

Som modtager af redningsstigerne skal du:

 • deltage i TrygFondens evaluering af donationer, herunder besvarelse af mails, spørgeskemaer mv.
 • acceptere, at stigerne har til formål at skabe tryghed på havnen, men ikke er en garanti for, at der ikke kan ske ulykker. TrygFonden påtager sig intet ansvar for de stiger, der bliver doneret. TrygFonden kan således ikke gøres ansvarlig for tilskadekomst, der kan henføres til stigerne eller erstatningspligtig for noget direkte eller indirekte krav eller tab i anledning af brug af stigerne.

Anbefaling til opsætning af redningsstiger

Vi anbefaler at du:

 • opsætter stigerne, så der er fri adgang til dem, og at du undlader at placere noget foran, som forhindrer, at stigerne kan ses og nås fra vandet.
 • ikke opsætter stigerne under broer eller lignende, da det forhindrer lysenhedens solceller i at oplade, og gør at stigerne ikke kan lyse.
 • ikke opsætter stigerne under en direkte lyskilde. Stigernes lysenheder opfatter lyskilden som dagslys, og stigerne vil derfor ikke lyse.
Havn med oplyste redningsstiger

Skab større sikkerhed på havnen

En redningsstige fra TrygFonden kan være med til at højne sikkerheden på havnen. Men der også andre ting, du kan gøre for at gøre jeres havn mere sikker.

Det er mere bæredygtigt at opgradere frem for at udskifte brugbart udstyr på havnen. TrygFondens redningsstiger kan supplere det eksisterende udstyr I har - eventuelt på særligt udsatte steder. Vurder jeres nuværende redningsudstyr på havnen – måske kan i opgradere, flytte eller supplere med små forbedringer, der øger sikkerheden.

Sådan gør I havnen mere sikker

Placer redningsstiger med max 50 meters afstand

Har I allerede redningsstiger på havnen? Så bør afstanden mellem dem være maks 50 meter og gerne 30 meter, hvis det er muligt.

Tjek om I kan se redningsstigerne fra vandsiden

Kan I se redningsstigerne fra vandsiden? Forestil jer, at I ligger i vandoverfladen og hurtigt skal finde den nærmeste redningsstige – kan I det? Tjek om jeres eksisterende redningsstiger er placeret og oplyst, så de er lette at se fra vandsiden.

Tjek om I kan se redningsstigerne fra havnesiden

Kan I se redningsstigerne på havnen – også når det er mørkt? Hvis det er svært, så sæt lys ved stigerne, så de kan ses både fra vandoverfladen og fra kajen. På den måde kan personer i nød svømme hen mod stigen, ligesom en person på kajen let kan guide personen i den rigtige retning mod stigen.

Mal redningsstigerne med en iøjenfaldende farve

Det er en klar fordel, hvis redningsstigerne har en iøjnefaldende farve, så de er lette at se og fanger opmærksomhed. Orange og gul er særligt gode signalfarver. Mal jeres stiger, hvis de ikke allerede har de pågældende farver.

Mal baggrunden bag redningsstigen hvid

Det kan også tiltrække opmærksomhed at male baggrunden bag redningsstigen hvid for at fremhæve stigen. Det er selvfølgelig kun muligt, hvor der en fast kajkant bag stigen.

Sørg for, at der er fri adgang til redningsstigen

Hvis der ligger både foran jeres redningsstiger, så er det en god idé at lave en redningskorridor, der sikrer fri adgang til redningsstigen på samme måde, som bygninger har en nødudgang.

Sæt tov eller kæder op mellem redningsstigerne

Selvom der kun er 30-50 meter mellem redningsstigerne på havnen, så kan det alligevel være langt at svømme i rigtigt koldt vand med tøj på, samtidig med at man er forskrækket og bange.

Derfor kan det være en hjælp at opsætte tov eller kæder, der er spændt ud mellem redningsstigerne, som personer i nød kan gribe fat i. Det giver noget at hænge fast i, hvis kræfterne ikke rækker til at svømme hele vejen på én gang, eller hvis der er behov for at holde fast i noget, indtil hjælpen kommer frem. Husk, at I ved opsætning af tov og kæder skal tage højde for eventuel forskel i vandstanden.

Opsæt redningskranse på havneområdet

Vi anbefaler, at I sætter redningskranse op på havneområdet, så redningsudstyret hurtigt kan nås og smides ned til personen i vandet. Redningskransene skal være funktionsdygtige, så de kan være med til at redde liv.

Bestil nye redningskranse eller erstatningskranse og udstyr (kommer snart)

Få hjælp og vejledning til at gøre jeres havneområde mere sikkert

Har I brug for hjælp og vejledning til at gøre havnen eller et område ved vand mere sikkert?

Så kontakt gerne risikovurderingskonsulent Helen Witt på mail wit@trygfonden.dk eller telefon 42 60 20 30.

Havn med en oplyst redningsstige

Ansøg om redningsstiger

Når du ansøger om redningsstiger, skal du blandt andet uploade et oversigtskort over det område, du ønsker stigerne opsat, tage fotos af de enkelte placeringer, hvor redningsstigerne skal opsættes og opmåle og angive længderne på de stiger, du ansøger om.