Søg

Persondatapolitik for aktiviteter relateret til respektforvand.dk

TrygFonden står bag hjemmesiden respektforvand.dk, og vi vil med denne persondatapolitik oplyse om, hvordan vi behandler og beskytter persondata.

Nedenfor kan du finde oplysninger om følgende:

 1. Dataansvarlig
 2. Ansøgning som livredder
 3. Tilmelding til livredderinteressebank
 4. Tilmelding til aktiviteter, deltagelse i undersøgelser, konkurrencer m.v.
 5. Ansøgning om redningskranse og bestilling af andre materialer
 6. Cookies
 7. Kontakt til TrygFonden via e-mail, brev m.v.
 8. Brug af sociale medier
 9. Behandlingssikkerhed
 10. Videregivelse til tredjeparter
 11. Sletning
 12. Dine rettigheder
 13. Kontakt os

1.Dataansvarlig

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), CVR-nr. 10430410, er dataansvarlig for en række persondata, som vi bl.a. behandler

 • hvis du tilmelder dig vores interessebank og/eller ansøger om job som livredder.
 • hvis du tilmelder dig andre aktiviteter, deltager i undersøgelser eller lignende.
 • hvis du bestiller redningskranse eller andre materialer på hjemmesiden.
Hvis du vil have oplysning om, hvordan vi fx beskytter persondata vedrørende andre aktiviteter, så kan du finde dem på tryghed.dkhjertestarter.dk og besoegshunde.dk.

2.Ansøgning som livredder

Når du ansøger om optagelse i vores livredderkorps, behandler vi alle de oplysninger, som du giver i ansøgningsskemaet, om bl.a. navn, adresse, erfaringer og færdigheder m.v. Desuden behandler vi resultater m.v. af de eventuelle optagelsesprøver og kurser, som du deltager i, ligesom vi tager et profilbillede af dig i forbindelse med din deltagelse på kurser. 

Formålet med behandlingen er at kunne udvælge relevante kandidater til vores livredderkorps. 

Oplysningerne behandles på baggrund af en legitim interesse hos os i at kunne foretage personaleadministration, herunder udvælgelse af relevante ansøgere (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).

3.Tilmelding til livredderinteressebanken

Når du tilmelder dig vores livredderinteressebank, behandler vi de oplysninger, som du afgiver om dit navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer. 

Formålet med behandlingen er at kunne orientere dig om, hvornår du kan tilmelde dig optagelsesprøven som livredder. 

Oplysningerne behandles på baggrund af en legitim interesse hos os i at kunne orientere dig om optagelsesprøven (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f). 

4.Tilmelding til aktiviteter, deltagelse i undersøgelser, konkurrencer m.v.

Hvis du tilmelder dig aktiviteter, undersøgelser, konkurrencer m.v., så behandler vi de oplysninger, som du giver os i den forbindelse. 

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne administrere din deltagelse og gennemføre undersøgelserne og konkurrencerne. 

Behandlingsgrundlaget er vores legitime interesse i at kunne administrere og afvikle aktiviteter, undersøgelser, konkurrencer mv. (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f). 

5. Ansøgning om redningskranse og bestilling af andre materialer

Ved ansøgning om redningskranse behandler vi de oplysninger, som opgives i ansøgningsskemaet, herunder bl.a. kontaktdata på fadderen, den tilsynsførende og kontaktpersonen.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne administrere ansøgninger og tildeling af redningskranse, samt løbende at kunne kommunikere om redningskranse og vandsikkerhed samt udarbejde statistikker og strategier m.v. for uddeling af redningskranse. 

Når du bestiller andre materialer hos os, så behandler vi de oplysninger, som du giver i din bestilling, herunder navn, adresse (og om denne er privat/erhverv), telefonnummer, e-mail, hvad der bestilles og hvor meget.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne administrere bestilling og levering af materialer, samt udarbejde statistikker til forbedring af vores ydelser.

Retsgrundlaget for vores behandling er opfyldelse af aftalen med dig om redningskranse og levering af materialer (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b) 

6. Cookies

Vi behandler oplysninger om vores besøgende på hjemmesiden ud fra de oplysninger din browser sender. Se mere herom i vores cookiepolitik

7.Kontakt til TrygFonden via e-mail, brev m.v.

Vi behandler de oplysninger, primært almindelige kontaktoplysninger, som fremgår af de e-mails, breve, fakturaer m.v., som sendes til os. 

Formålet med behandlingen er at kunne opfylde aftaler med samarbejdspartnere, leverandører og andre aftaleparter samt at kunne modtage og besvare spørgsmål og andre henvendelser til TrygFonden. 

Vores grundlag for behandlingen er primært administration og opfyldelse af indgåede aftaler (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b) samt en legitim interesse i at kunne administrere, styre og udvikle vores aktiviteter, herunder modtage og besvare henvendelser (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).

8. Brug af sociale medier

Du kan læse mere om vores brug af de sociale medier her.

9.Behandlingssikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger vedr. de persondata, vi behandler. De skal bl.a. sikre, at dine data ikke ændres, mistes eller kommer til uvedkommendes kendskab, og omfatter fx firewall, websikkerhed, sikkerhedsopdateringer af servere, pc-arbejdspladser og netværksudstyr samt beskyttelse mod virus og uønskede programmer. Vi har desuden autorisations- og adgangsbegrænsninger, der sikrer, at persondata kun kan tilgås af relevante medarbejdere, som desuden er underlagt tavshedspligt og instrueret i omgang med persondata. 
Beskeder, ansøgninger m.v., som du sender til os via vores hjemmesider, er ikke krypterede, så du bør undlade at sende CPR-nr. eller følsomme personoplysninger.

10.Videregivelse og databehandling hos tredjeparter 

Vi bruger eksterne leverandør til bl.a. lager- og udsendelsesopgaver, IT-drift og serviceydelser og til udvikling af vores webservices. Når vi bruger eksterne leverandører, så sørger vi for, at persondata er beskyttet enten gennem fortrolighedsaftaler eller gennem databehandleraftaler.

11.Sletning

Vi behandler kun oplysningerne til de angivne formål, og de slettes, når de ikke længere er nødvendige for det formål, de er indsamlet til.

Vi arbejder med udgangspunkt i følgende konkrete slettefrister:

Oplysninger

Slettefrist

Ansøgere som livreddere, der ikke bliver aspiranter Til dokumentationsformål:
Senest 6 måneder efter ansøgningsfristen udløb medmindre der konkret opstår behov for fortsat behandling, i hvilket tilfælde oplysninger gemmes i op til 3 år.

Til brug for evt. senere tilbud om plads på livredderuddannelsen:
I relevant omfang indhentes samtykke til at gemme oplysninger mhp. kontakt vedr. evt. senere tilbud om plads på livredderuddannelsen. Oplysninger gemmes i givet fald, så længe det fremgår af det afgivne samtykke, eller indtil samtykket trækkes tilbage.

Aspiranter, der ikke bliver livreddere

Til dokumentationsformål:
Senest 6 måneder efter endt rekrutteringsforløb medmindre der konkret opstår behov for fortsat behandling, i hvilket tilfælde oplysninger gemmes i op til 3 år.

Til brug for evt. senere tilbud om livredderstilling:
I relevant omfang indhentes samtykke til at gemme oplysninger mhp. evt. senere kontakt vedr. nye livredderstillinger. Oplysninger gemmes i givet fald, så længe det fremgår af det afgivne samtykke, eller indtil samtykket trækkes tilbage.

Livredderinteressebanken Når information om åbning af ansøgningsskema er sendt ud.
Tilmelding til aktiviteter, deltagelse i undersøgelser, konkurrencer m.v.
Når aktivitet, undersøgelse eller konkurrence er afsluttet, medmindre der konkret er behov for at gemme oplysninger i længere tid.
Ansøgning om redningskranse
Hvis ansøgning ikke imødekommes, slettes oplysninger senest 1 måned efter afslaget.
Fadder/tilsynsførende - redningskrans
Når vi modtager besked om, at vedkommende ikke længere er fadder/tilsynsførende.
Bestilling af materialer
Senest 180 dage efter at materiale er afsendt.
Oplysninger der fremgår af e-mails, breve mv.
Når de ikke længere er relevante for formålet.

12.Dine rettigheder

Du har – med de gældende begrænsninger i henholdsvis databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen – følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt i personoplysningerne
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger og ufyldestgørende personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysningerne
 • Retten til at få begrænset personoplysningerne
 • Retten til dataportabilitet
 • Ret til indsigelse

Du har ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor grundlaget for vores behandling er legitime interesser, som angivet ovenfor. Hvis du gør indsigelse, må TrygFonden ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Hvis du vil udnytte dine rettigheder, skal du henvende dig til TrygFonden. Vores kontaktdata kan du se nedenfor.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan se Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

12.Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os:

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba)
CVR-nr. 10430410
Hummeltoftevej 49, 2830 Virum 
Tlf.: 45 26 08 00
E-mail: info@trygfonden.dk

***

Persondatapolitikken er senest opdateret den 10. juni 2024.