Skolesvømning i danske grundskoler

TrygFonden har sammen med Epinion udgivet en rapport om svømmeundervisningen i de danske grundskoler. Målet er at blive klogere på barriererne og lære af de steder, der gør det godt.

TrygFonden arbejder for at færre skal drukne eller være tæt på at drukne. Og for at flere opnår vandglæde i trygge rammer samt gode handlekompetencer i forhold til vand og sikkerhed.

Skolesvømning spiller en afgørende rolle for, at alle børn i Danmark får mulighed for at tilegne sig nødvendige færdigheder til at færdes sikkert i og omkring vand. Derudover mener stort set alle voksne, at det er vigtigt, at børn modtager undervisning i svømning og livredning i skolen.

I over et årti har TrygFonden fulgt udviklingen i børns og voksnes svømme- og livredningsfærdigheder. I 2023 har Epinion på vegne af TrygFonden gennemført en undersøgelse om svømmeundervisningen i de danske grundskoler. Formålet er både at blive klogere på de barrierer, der kan være for at afholde en god skolesvømning, men også at lære af dem, der lykkedes på området.