Persondatapolitik for aktiviteter relateret til respektforvand.dk

TrygFonden står bag hjemmesiden respektforvand.dk, og vi vil med denne person-datapolitik oplyse om, hvordan vi behandler og beskytter persondata.

Nedenfor kan du finde oplysninger om følgende:

 1. Dataansvarlig
 2. Tilmelding til interessebank og ansøgning som livredder
 3. Tilmelding som SejlSikkert-ambassadør
 4. Tilmelding til aktiviteter, deltagelse i undersøgelser, konkurrencer m.v.
 5. Ansøgning om redningskranse og bestilling af andre materialer 
 6. Apps, cookies og statistik
 7. Kontakt til TrygFonden via e-mail, brev m.v.
 8. Behandlingssikkerhed
 9. Videregivelse til tredjeparter
 10. Sletning
 11. Dine rettigheder
 12. Kontakt os
 13. Klage

1. Dataansvarlig

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) er dataansvarlig for en række persondata, som vi bl.a. modtager 

 • hvis du tilmelder dig vores interessebank og/eller ansøger om job som livredder
 • hvis du tilmelder dig som SejlSikkert-ambassadør
 • hvis du tilmelder dig andre aktiviteter, deltager i undersøgelser eller lignende
 • hvis du bestiller redningskranse eller andre materialer på hjemmesiden.

Hvis du vil have oplysning om, hvordan vi fx beskytter persondata vedrørende andre aktiviteter, så kan du finde dem på trygfonden.dk, tryghedsgruppen.dk, hjertestarter.dk og besoegshunde.dk.

2. Tilmelding til interessebank og ansøgning som livredder

Når du tilmelder dig Livredder-interessebanken behandler vi de oplysninger, som du afgiver om dit navn og din e-mail.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne orientere dig om, hvornår du kan tilmelde dig optagelsesprøven som livredder i TrygFonden Kystlivredning. 

Behandlingsgrundlaget er det samtykke, som du afgiver ved tilmeldingen. Det kan du trække tilbage ved at skrive til os, hvorefter dine oplysninger slettes. 

Når du ansøger om optagelse i vores livredderkorps, behandler vi alle de oplysninger, som du giver i ansøgningsskemaet, om bl.a. navn, adresse, erfaringer og færdigheder m.v. Desuden behandler vi resultater m.v. af de eventuelle optagelsesprøver og kurser, som du deltager i. Formålet med behandlingen er at kunne udvælge relevante kandidater til vores livredderkorps. Oplysningerne behandles på baggrund af en legitim interesse hos os i at kunne foretage personaleadministration, herunder udvælgelse af relevante ansøgere.

3. Tilmelding som SejlSikkert-ambassadør

Når du tilmelder dig som SejlSikkert-ambassadør, behandler vi de oplysninger, som du afgiver ved tilmeldingen.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er administration af SejlSikkert-ambassadører, herunder offentliggørelse af kontaktdata, udsendelse af materiale og øvrig kommunikation med ambassadørerne.

Vores grundlag for behandlingen er at kunne opfylde vores aftale om dit hverv som SejlSikkert-ambassadør.

4. Tilmelding til aktiviteter, deltagelse i undersøgelser, konkurrencer m.v.

Hvis du tilmelder dig aktiviteter, undersøgelser, konkurrencer m.v. så behandler vi de oplysninger, som du giver os i den forbindelse. 

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at du kan deltage i aktiviteter, un-dersøgelser, konkurrencer m.v. 

Behandlingsgrundlaget er det samtykke, som du afgiver ved tilmeldingen. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at ringe eller skrive til os, hvorefter dine oplysninger slettes.

5. Ansøgning om redningskranse og bestilling af andre materialer

Ved ansøgning om redningskranse behandler vi de oplysninger, som opgives i ansøgningsskemaet, herunder bl.a. kontaktdata på fadderen, den tilsynsførende og kontaktpersonen.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne administrere ansøgninger og tildeling af redningskranse, samt løbende at kunne kommunikere med faddere om redningskranse og vandsikkerhed samt udarbejde statistikker og strategier m.v. for uddeling af redningskranse.

Når du bestiller andre materialer hos os, så behandler vi de oplysninger, som du giver i din bestilling, herunder navn, adresse (og om denne er privat/erhverv), telefonnummer, e-mail, hvad der bestilles og hvor meget.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne administrere bestilling og levering af materialer, samt udarbejde statistikker til forbedring af vores ydelser.

Retsgrundlaget for vores behandling er opfyldelse af aftalen med dig om redningskranse og levering af materialer samt en legitim interesse hos os i at kunne administrere, forbedre og kontrollere vores almennyttige uddelinger.

6. Apps, cookies og statistik

Når du downloader vores apps Livredder og SejlSikkert, behandler vi ikke persondata om dig.

Vi behandler oplysninger om vores besøgende på hjemmesiden ud fra de oplysninger din browser sender. Se mere herom i vores cookiepolitik

Vi behandler også statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden, men kan ikke genkende enkeltpersoner ud fra disse oplysninger.

7. Kontakt til TrygFonden via e-mail, brev m.v.

Vi behandler de oplysninger, primært almindelige kontaktoplysninger, som fremgår af de e-mails, breve, fakturaer m.v., som sendes til os. 

Formålet med behandlingen er at kunne opfylde aftaler med samarbejdspartnere, leverandører og andre aftaleparter samt at kunne modtage og besvare spørgsmål og andre henvendelser til TrygFonden.

Behandlingsgrundlaget er at kunne administrere og opfylde indgåede aftaler samt en legitim interesse i at kunne administrere, styre og udvikle vores aktiviteter, herunder modtage og besvare henvendelser.

8. Behandlingssikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger vedr. de persondata, vi behandler. De skal bl.a. sikre, at dine data ikke ændres, mistes eller kommer til uvedkommendes kendskab, og omfatter fx firewall, websikkerhed, sikkerhedsopdateringer af servere, pc-arbejdspladser og netværksudstyr samt beskyttelse mod virus og uønskede programmer. Vi har desuden autorisations- og adgangsbegrænsninger, der sikrer, at persondata kun kan tilgås af relevante medarbejdere, som desuden er underlagt tavshedspligt og instrueret i omgang med persondata. 

Beskeder, ansøgninger m.v., som du sender til os via vores hjemmesider, er ikke krypterede, så du bør undlade at sende CPR-nr. eller følsomme personoplysninger.

9. Videregivelse og databehandling hos tredjeparter

TrygFonden Kystlivredning er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Svømmeunion. Derfor modtager og behandler Dansk Svømmeunion bl.a. persondata i ansøg-ninger om job som livredder og ansøgninger om redningskranse.

SejlSikkert er et samarbejde mellem TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd. Derfor modtager Søsportens Sikkerhedsråd oplysninger om SejlSikkert-ambassadørerne. Når du bliver SejlSikkert-ambassadør, bliver dine oplysninger om navn, postnummer, by, havn og e-mail desuden offentliggjort, med henblik på, at du kan fungere som kontaktperson.

Vi bruger eksterne leverandør til bl.a. lager- og udsendelsesopgaver, IT drift og serviceydelser og til udvikling af vores webservices. Når vi bruger eksterne leverandører, så sørger vi for, at persondata er beskyttet enten gennem fortrolighedsaftaler eller gennem databehandleraftaler.

10. Sletning

Vi behandler kun oplysningerne til de angivne formål, og de slettes, når de ikke længere er nødvendige for det formål, de er indsamlet til. 

Oplysningerne fra Livredder-interessebanken slettes, når orienteringen er udsendt og hvis du ansøger, men ikke bliver aspirant, slettes eller anonymiseres dine oplysninger senest efter 6 måneder.

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Du har bl.a. ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig, du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har i særlige tilfælde ret til en tidligere sletning af oplysninger om dig, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset og ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Hvis du vil udnytte dine rettigheder, skal du henvende dig til TrygFonden. Vores kontaktdata kan du se nedenfor.

12. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata, kan du kontakte os:

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), Hummeltoftevej 49, 2830 Virum 
tlf. 45 26 08 00
mail: info@trygfonden.dk

13. Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan se mere datatilsynet.dk.

***

Persondatapolitikken er senest opdateret den 8. juli 2019.