Tag testen!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Test din viden om den danske søredningstjeneste.

 • Hvem udfører operativ ledelse af sø- og luftredningsoperationer i Danmark?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Det er Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), der udfører operativ ledelse af sø-og luftredningsoperationer i Danmark.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Det er Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), der udfører operativ ledelse af sø-og luftredningsoperationer i Danmark.

 • Hvad kan bruges ved afgivelse af en nødmelding?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Hvis du får problemer eller kommer i nød, er det afgørende, at du kan tilkalde hjælp via VHF eller mobiltelefon. VHF-radioen er den mest sikre forbindelse til land, når du er til søs. Du kan kalde hjælp til Lyngby Radio selv langt ude på vandet, hvor der ikke er mobildækning. Ved et nødopkald, hvor der er fare for menneskeliv, indstiller du VHF'en på kanal 16.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Hvis du får problemer eller kommer i nød, er det afgørende, at du kan tilkalde hjælp via VHF eller mobiltelefon. VHF-radioen er den mest sikre forbindelse til land, når du er til søs. Du kan kalde hjælp til Lyngby Radio selv langt ude på vandet, hvor der ikke er mobildækning. Ved et nødopkald, hvor der er fare for menneskeliv, indstiller du VHF'en på kanal 16.

 • Hvordan alarmeres søredningstjenesten?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Søredningstjenesten alarmeres ved afgivelse af nødmelding.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Søredningstjenesten alarmeres ved afgivelse af nødmelding.

 • Må en VHF-radio med DSC benyttes af alle ved afgivelse af en nødmelding?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Ved afgivelse af en nødmelding må ALLE benytte en VHF-radio med DSC .

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Ved afgivelse af en nødmelding må ALLE benytte en VHF-radio med DSC.

 • Hvad er en OSC?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. En OSC (On Scene Commander) er en lokal koordinator, som udpeges af redningscentralen.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. En OSC (On Scene Commander) er en lokal koordinator, som udpeges af redningscentralen.

 • I hvilket område har Danmark redningsansvaret?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Danmark har ansvaret for søredning inden for dansk SAR (search and rescue) område, der er fastlagt efter internationale aftaler.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Danmark har ansvaret for søredning inden for dansk SAR (search and rescue) område, der er fastlagt efter internationale aftaler.

 • Hvis man har afgivet en nødmelding, og nødsituationen ikke længere er til stede, skal man:

  Rigitgt!

  Du har svaret rigtigt. Man skal med alle midler straks tilbagekalde sin nødmelding, hvis nødsituationen ikke længere er til stede. Hvis man ikke kan få kontakt med land eller andre, skal nødmeldingen afmeldes ved først givne lejlighed.

  Forkert!

  Man skal med alle midler straks tilbagekalde sin nødmelding, hvis nødsituationen ikke længere er til stede. Hvis man ikke kan få kontakt med land eller andre, skal nødmeldingen afmeldes ved først givne lejlighed.

 • Hvem om bord har ansvaret for det personlige sikkerhedsudstyr?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Skibets fører har som led i sit generelle ansvar for et skibs sejlads og udrustning også ansvaret for det personlige sikkerhedsudstyr.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Det er skibets fører, der som led i sit generelle ansvar for et skibs sejlads og udrustning også har ansvaret for det personlige sikkerhedsudstyr

 • Når du har afgivet en nødmelding, hvilken oplysning bør du give operatøren?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Når du har afgivet en nødmelding, skal du oplyse bådens position.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Når du har afgivet en nødmelding, skal du oplyse bådens position.

 • På nyere VHF-radioer er der en rød nødknap. Hvad står der på den?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. På nyere VHF-radioer er der en rød nødknap, hvor der står distress.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. På nyere VHF-radioer er der en rød nødknap, hvor der står distress.

 • Hvilken kanal vil du bruge til et VHF-nødkald?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Du kan bruge kanal 16 på en VHF til et nødopkald.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Du kan bruge kanal 16 på en VHF til et nødopkald.

 • 0 ud af 0