Nye tal: Tegn på færre druknede i Danmark

I 2021 døde 50 personer i Danmark som følge af en drukneulykke. Det viser TrygFondens nationale druknestatistik, der tegner et billede af, at antallet af drukneulykker i Danmark er faldende.

Der har været markante dyk og pludselige stigninger – men hvis man kigger på antallet af drukneulykker i Danmark de seneste 20 år, har tendensen været faldende.

Tallene stammer fra den årlige nationale druknestatistik, som TrygFonden netop har offentliggjort i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet (SDU).

Antallet af drukneulykker er i perioden 2001-2021 faldet fra 76 personer i 2001 som det højeste niveau til 50 drukneulykker i 2021.

Når den nationale druknestatistik udarbejdes, gennemgår Statens Institut for Folkesundhed, SDU, grundigt alle dødsattester, hvor dødsårsagen skyldes drukning. Indhentningen af dødsattester fra Dødsårsagsregistret afsluttes først cirka et år efter slutningen af et kalenderår. Derfor går der lidt ekstra tid, inden tallene er klar til offentliggørelse, og derfor er det nu 2021-tallene, som offentliggøres.

Som et supplement til den nationale druknestatistik udarbejder TrygFonden løbende en drukneprognose for det igangværende år. I 2023 tyder den ligeledes på et faldende antal drukneulykker.

Selvom der er tale om en foreløbig prognose, er det en interessant og positiv udvikling, fortæller René Højer, projektchef i TrygFonden:

"Skal vi kigge på absolutte tal og handle derudfra, så er den nationale druknestatistik det rigtige udgangspunkt. Ikke desto mindre udarbejder vi hvert år en drukneprognose, hvilket giver os mulighed for at foretage nogle interessante foreløbige observationer. I vores prognose for 2023 har vi i årets første otte måneder registreret 29 druknede, hvilket er færre end samme periode de seneste år," siger René Højer, projektchef i TrygFonden.

Den kraftige vind betød, at vores kystlivreddere mange gange skulle redde badegæster ind fra situationer, der potentielt kunne sætte dem i livsfare

TrygFondens foreløbige drukneprognoser er baseret på omtale af drukninger i medierne og TrygFonden Kystlivrednings arbejde med at forebygge drukneulykker. Det er særligt i sommermånederne, hvor der traditionelt er flest besøgende ved og på vandet, at der forekommer drukneulykker. Men der kan ikke sættes direkte lighedstegn mellem høje temperaturer og høje druknetal.

"Juni i år var en rekordvarm og tør måned, og indtil videre har vi ikke hørt om en eneste drukneulykke i den måned. Til gengæld har vi i juli, der var en historisk våd og særdeles blæsende affære med relativt få badegæster på strandene, foreløbigt observeret ni drukneulykker. Det kan jo umiddelbart godt virke lidt paradoksalt, men det giver vigtige input til alle os, der arbejder med forebyggelse af drukneulykker. Fx har vi i år set, at den kraftige vind betød, at vores kystlivreddere mange gange skulle redde badegæster ind fra situationer, der potentielt kunne sætte dem i livsfare," fortæller René Højer.

Prognoserne for drukneulykker i 2022 og 2023 skal sammen med den nationale druknestatistik, der omfatter drukneulykker frem til og med 2021, bruges i arbejdet med drukneforebyggelse.

 

Drukneulykker i Danmark i 2021

50 personer døde ved drukneulykker i Danmark i 2021. Herudover druknede yderligere 30 personer ved selvmord eller ubestemt dødsmåde:

  • Mænd udgjorde langt størstedelen (78 pct.) af de omkomne i drukneulykker
  • Hovedparten (74 pct.) af de omkomne i drukneulykker var 45 år eller ældre

De hyppigste steder for drukneulykker var:

  • Havn (11 drukneulykker)
  • Kyst/strand (10 drukneulykker)
  • Vandløb/å/kanal (8 drukneulykker)
  • I 46 pct. af drukneulykkerne var alkohol og/eller stoffer involveret

Download hele druknestatistikken her.