Livredderne takker af for i år: Sæsonen præget af farlig fralandsvind

Onsdag den 17. august var sidste dag i år med TrygFondens livreddere på strandene. Livredderne trådte i løbet af sæsonen til i 22 situationer, hvor personer vurderes at have været i livsfare. Med udsigt til fortsat flere gode badedage i august opfordrer livredderne til, at man passer ekstra godt på fralandsvinden, når de ikke længere er der til at holde øje.

Efter 55 dage på strandene har livredderne pakket deres udstyr sammen og lukket tårnene på strandene for sidste gang i denne sæson. 

"Det har været en sæson, hvor vinden har været den gennemgribende faktor i stort set samtlige livreddende aktioner og i rigtig mange af de forebyggende indsatser. Badegæster, kitesurfere og personer på SUP og andre typer boards er blevet overraskede af vinden og har haft brug for assistance til at komme tilbage til land. Vi har samtidig forebygget mange situationer i at udvikle sig alvorligt ved fx at råde til at lade oppustelige genstande blive på land pga. fralandsvind og til at passe på revlehuller og stærk strøm," fortæller Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.

Blandet vejr med gode badedage og mange badegæster

De foreløbige tal fra TrygFonden Kystlivredning viser, at livredderne i år har gennemført 57.523 indsatser, hvoraf de 22 aktioner har involveret personer i livsfare. Det ligger nogenlunde på niveau med sæsonen i 2021, men langt fra 2018, som med fantastisk sommervejr hele sommeren nåede rekordhøje 88.355 indsatser, hvoraf 52 aktioner blev vurderet som livreddende.

 

Det er særligt vinden, man skal være opmærksom på, når man bader i de kommende uger

 

"Sammenlignet med de seneste år har dette været en gennemsnitlig sæson målt på det samlede aktionstal. Der har dog været hedebølge og meget travlt på strandene i flere perioder, men det er blevet afløst af dage med vind og kølige temperaturer, særligt i Vestdanmark. Samlet set har det været endnu en tilfredsstillende sæson med mange badegæster, som livredderne har haft gode snakke med om vigtige forhold, når man bader. Det er særligt vinden, man skal være opmærksom på, når man bader i de kommende uger, hvor vi ikke længere er på strandene og kan træde til," siger Anders Myrhøj, der samtidig opfordrer til, at man altid bader flere sammen, så man kan holde øje med hinanden.

Der har også været flere badegæster end sædvanligt, der har haft brug for en hjælpende hånd fra livredderne. I løbet af sommeren har livredderne haft førstehjælpskassen fremme og hjulpet badegæsterne med plaster, forbindinger og lignende i 2.458 tilfælde, hvilket er væsentligt højere end de forrige sæsoner.

 

Aktionstal for TrygFonden Kystlivredning 2022 (24. juni - 17. august 2022)


TrygFonden Kystlivredning åbnede sine 35 livreddertårne rundt om i hele Danmark fredag den 24. juni – samme dag som landets skoler fik sommerferie. Frem til og med onsdag den 17. august, hvor tårnene på de danske strande igen blev lukket ned, har livredderne gennemført i alt 57.523 indsatser:

  • 22 aktioner, hvor det vurderes, at en eller flere personer har været i livsfare.
  • 2.458 almindelige førstehjælpsaktioner som fx snitsår, skader efter møde med brandmænd, bistik, forstuvninger og dehydrering.
  • 3.996 forebyggende aktioner, hvor livredderne har været ude i vandet for fx at advare folk mod at tage en luftmadras med i vandet ved fralandsvind eller at få dem til at svømme tættere på land.
  • 51.047 oplysende indsatser, hvor livredderne har været i kontakt med badegæster om de lokale forhold på stranden, de fem baderåd, og hvad man skal være opmærksom på i vandet.

Spot image

Vandøvelser for børn er populære blandt børnefamilier

Hos livredderne har børnefamilierne kunnet hente råd og inspiration til øvelser målrettet forskellige aldersgrupper, der vænner børn til at være i vandet og gør børnene klar til at lære at svømme – og det har været populært.

 

Se øvelserne, der også kan laves i svømmehallen