På de danske strande finder du forskellige flag og skilte, der informerer om dagens forhold. Lær dem at kende her.

På danske strande med livreddere kan du se gule, røde eller rød-gule flag i toppen af livreddertårnet eller i en flagstang nær tårnet. Flagene fortæller om badeforholdene på stranden.

Flagene signalerer tre forskellige badeforhold

De to rød-gule flag i vandkanten markerer det område, livredderne primært holder opsyn med. Det betyder, at livredderne her har undersøgt vandforholdene og anbefaler badende at holde sig imellem, hvis man ønsker at være under opsyn.

Det rød-gule flag

Betyder, at livredderposten er åben, og at du skal udvise almindelig opmærksomhed, når du bader.


Det gule flag

Betyder, at du skal udvise særlig opmærksomhed ved badning. Livredderne kontrollerer jævnligt vandforholdene og bruger det gule flag til at advare om farer i vandet. Det kan være bølger, strøm, fralandsvind, brandmænd eller andre lokale forhold, som kræver særlig opmærksomhed. Spørg livredderne, hvis du er i tvivl.


Det røde flag

Betyder, at livredderne fraråder badning, fordi vandforholdene er livsfarlige. Det kan fx skyldes meget store bølger, meget kraftige strømforhold eller forurenet vand.

Tidligere var flaget grønt

På nogle strande kan man stadig se et grønt flag. Støder du på det grønne flag, skal du blot huske på, at det betyder det samme som det rød-gule: Livredderposten er åben, og at du skal udvise almindelig opmærksomhed.

Det er altid en god idé at tale med livredderen om de lokale forhold. Især hvis flaget er gult, bør du spørge, hvad du skal være særligt opmærksom på.Blå flag

Blå Flag er en international miljømærkningsordning, som sikrer dig gode oplevelser ved strand og havn. Organisationen arbejder for at beskytte og passe godt på vores fælles hav- og kystmiljø.

TrygFonden samarbejder med blandt andre Blå Flag for at kunne give dig mest mulig information om strande og havnebade i Danmark.

Organisationen tildeler de blå flag til strande og havne, som gør en ekstra indsats for miljøet, eller hvor der bliver gjort en indsats for at højne strandens eller havnens standard.

Samtidig oplyser Blå Flag-organisationen om livet og miljøforholdene langs kysterne og i havet, og hvordan vi kan bruge naturen på den mest hensigtsmæssige måde.

Blå Flag-organisationen vurderer strande og havne ud fra miljøindsats, vandkvalitet, miljøinformation, drift, sikkerhed og faciliteter. Strande og havne ansøger selv organisationen om det blå flag, og for at sikre kvaliteten skal man ansøge hvert år.