TrygFondens nationale druknestatistik giver et fuldstændigt billede af druknedødsfald i Danmark. Rapporten udkommer hvert år.

Rapporten er udarbejdet for TrygFonden af Statens Institut for Folkesundhed, SDU, som har baseret analyserne på oplysninger fra Dødsårsagsregisteret og en manuel gennemgang af dødsattester. Endvidere er der anvendt information fra relevante rapporter og interessenter.

I 2009, da druknestatistikken udkom for første gang, inkluderede den alene drukninger, der havde døden til følge. Fra 2010 er druknestatistikken blevet udvidet med en opgørelse over, hvor mange personer der bliver behandlet på et sygehus som følge af en drukneulykke.

Statistikken, der bliver opdateret hvert år, viser, hvem der drukner, og hvor drukningerne finder sted. TrygFondens Nationale Druknestatistik er et vigtigt redskab i arbejdet for at forebygge drukneulykker i Danmark. Alle udgaver af statistikken kan downloades gratis.