Et livreddertårn til din strand?

Hvis du ønsker et livreddertårn på din lokale strand, er første skridt at tage kontakt til din kommune.

Siden 2000 har TrygFonden indviet nye livreddertårne. Når der indvies et nyt tårn, er det altid med den pågældende kommune som aktiv samarbejdspartner, at der indgås en samarbejdsaftale om livredningsarbejdet.

Kommunen som aktiv samarbejdspartner

Ansøgningen fra kommunen skal indeholde forskellige oplysninger om stranden, der kan motivere, at der bør være et livreddertårn. Ansøgningen skal være TrygFonden i hænde senest den 1. oktober.

Bemærk: Ansøgningen skal sendes direkte til info@trygfonden.dk og ikke gennem TrygFondens almindelige ansøgningsformular.

Hvert efterår gennemgår TrygFonden de indkomne ansøgninger fra kommunerne. Og der prioriteres, hvor livredningsarbejdet kan gøre størst gavn for badegæsterne i Danmark. Alle, der har søgt om et livreddertårn, får svar senest 1. februar det følgende år.

Når tårnet er oppe, stiller kommunen overnatning til rådighed for livredderne i lokalområdet i sæsonen, som varer otte uger. Kommunen sørger også for opbevaring af tårnet uden for sæsonen samt op- og nedtagning.