Sådan får du en tryg badetur: Brug 10 minutter på at orientere dig

Læs på strandskiltene, find det nærmeste redningsnummer, tal med livredderne. Uanset om du skal bade ved de danske kyster eller ved strande i udlandet i løbet af sommerferien, anbefaler livredderne, at du sætter dig ind i forholdene på stranden og i vandet, inden du kaster dig i bølgerne.

Et nyt badested kan være fuld af overraskelser, der ikke altid kan ses med det blotte øje. Måske besøger du en strand for første gang – og så kan det være svært at vide præcis, hvor du befinder dig, hvis du får brug for hjælp.

Ved at bruge få minutter på at orientere dig om stranden og vandet, kan du få vigtig information, så du undgår overraskelser på badeturen, fortæller René Højer, projektchef i TrygFonden:

”Man skal lære stranden at kende. Det betyder bl.a., at inden man går i vandet, skal man sikre sig, at man ved, hvor man befinder sig, hvis man får brug for at tilkalde hjælp,” fortæller han.

Mange steder langs de danske kyster og ved nedgangene til strandene står grønne redningsnummerskilte med et unikt nummer på. Hvis du oplyser det, når du ringer 1-1-2, ved beredskabet præcis, hvor de skal sende hjælpen hen. I udlandet kan du vælge strande med livreddere, så der er hjælp i nærheden, hvis du får brug for det.

Sådan ser et redningsnummerskilt ud i Danmark

Tjek sikkerhedsskiltet og spørg livredderne

Ved de større danske strande står ofte også et sikkerhedsskilt, der bl.a. oplyser om tilgængeligt redningsudstyr på stranden, om det fx er en stejl strand, hvor vandet hurtigt bliver dybt, og du derfor skal være ekstra opmærksom på revlehuller og særlige strømforhold.

 

En god regel er at holde sig fra strande, hvor de lokale ikke selv bader

 

Samme type skilte kan du også møde i andre europæiske lande – og det er værd at bruge et par minutter på at læse skiltet, før du går i vandet. Det er også altid en god idé at spørge de lokale eller livredderne på strandene om gode råd.

”Hvis der er livreddere på stranden, har de allerede vurderet, hvor det er bedst at bade, og markeret området med deres rød-gule flag i vandkanten. Livredderne kan også hjælpe dig med at læse måden, bølgerne slår ind på stranden på, som fortæller om vanddybde og strømforhold,” forklarer Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.

”Er der ikke livreddere, skal du bl.a. være opmærksom på, om stranden er meget stejl, så der hurtigt bliver dybt, eller der kan være moler og høfder, som påvirker strømmen. Det kan også være relevant nogle steder at undersøge, om der passerer en hurtigfærge, der kan give store bølger. Hvis du bader i udlandet, skal du også passe på undersøiske rev og farlige dyr i vandet, og en god regel er at holde sig fra strande, hvor de lokale ikke selv bader,” lyder det fra Anders Myrhøj.

Flag og skilte på stranden

Store sikkerhedsskilte, rød-gule livredderflag og grønne redningsnumre er vigtige for din sikkerhed, når du besøger en strand i Danmark. Her kan du få et overblik over, hvordan du kan bruge dem.

 

Læs om flag og skilte på stranden