Tæl til 300 SejlSikkert-ambassadører

For blot 2 år siden søsatte TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd en ambition om at skabe et netværk af frivillige ambassadører i forbindelse med SejlSikkert-indsatsen. Ambassadørerne skulle være med til at højne sikkerhedskulturen blandt sejlere og fiskere lokalt i havnene. D. 10. maj nåede indsatsen en milepæl.

Tallet 299 har stået på tavlen i SejlSikkert-sekretariatet i noget tid. Helt fra start var målet at rekruttere 300 frivillige ildsjæle til at være lokale ambassadører for TrygFondens og Søsportens Sikkerhedsråds SejlSikkert-indsats, og nu mangler der bare en. Onsdag d. 10. maj sker det - ambassadør nummer 300 tilmelder sig.

SejlSikkert-ambassadørerne gør en forskel

SejlSikkert-ambassadørerne er sejlere og fiskere, der på frivillig basis er med til at sætte fokus på sikkerheden på havet. Det er personer, som har valgt at engagere sig i at udbrede kendskabet til de fem sejlråd, bl.a. ved at sætte sikkerhed på dagsordenen i den lokale klub eller havn.
Alle SejlSikkert-ambassadører er forskellige og er ambassadører på deres egen måde. Deres rolle er ikke at løfte pegefingre, men i stedet være med til at dele viden og inspirere sejler- og fiskermiljøet til at være bevidste om egen og andres sikkerhed – med andre ord tage skipperansvar. Opgaven er at skabe opmærksomhed om sikkerhed på vandet, og det kan gøres på mange måder. De lokale SejlSikkert-ambassadører har allerede gjort et forrygende stykke arbejde. Eksempler på SejlSikkert-aktiviteter i de lokale havne er:

Temaaften om sikkerhed til søs med en uddannet SejlSikkert-instruktør
Foredrag og tjek af redningsveste
Synlighed ved standerhejsning, havnens dag samt til diverse kapsejladser
Sikkerhedsdemonstrationer

Derudover har SejlSikkert-indsatsen uddannet 22 sikkerhedsinstruktører, som ambassadørerne kan invitere til at gennemføre foredrag og demonstrationer til arrangementer på havnen, i klubben eller foreningen.

Vi tror på, at ambassadørnetværket er en stor del af det, der skal til, for at lykkedes med at skabe en bedre sikkerhedskultur blandt fritidssejlere og fritidsfiskere. 

 

De 5 sejlråd

1. Lær at sejle

2. Hold dit grej i orden

3. Planlæg din tur

4. Hav en livline til land

5. Brug vesten

Læs om de fem sejlråd