SejlSikkert App'en forbedret med flere sejladsinformationer

Sikkerheden kan øges, hvis du som fritidssejler bruger SejlSikkert App'en, som nu er opdateret med Efterretninger for Søfarende.

SejlSikkert App'en indeholder som noget helt nyt nu også Efterretninger for Søfarende. Dvs. meddelelser om planlagte og igangværende forhold til søs, som f.eks. etablering af havvindmøller o.l. Hidtil har appen kun indeholdt akutte og kritiske ”her og nu”-advarsler, som eksempelvis skibsvrag mv. 

App’en er et samarbejde mellem Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden, hvor data  om nautiske advarsler bliver leveret af Søfartsstyrelsen:

”På Søfartsstyrelsens hjemmeside kan du hele tiden se opdateret nautisk information om advarsler mm. for de danske farvande. Tidligere var kun de mest akutte navigationsadvarsler medtaget i SejlSikkert App'en. Som noget nyt er nu både navigationsadvarsler og Efterretninger for Søfarende tilgængelige via app'en, så alle sejlere og fiskere hurtigt kan se, hvor de skal være ekstra opmærksomme, når de er på vandet”, siger Jan Thorn, kontorchef i Sikre Farvande i Søfartsstyrelsen:

Dette system er nu videreudviklet og leverer data til SejlSikkert App’en. 

Forbered dig og sejl sikkert

Fire gode råd før du sejler ud på havet:
1. Tjek vejret
2. Planlæg din tur - tjek efterretninger og advarsler
3. Hav erfarne sejlere ombord
4. Hav ekstra brændstof og mad/drikke med

Røde og gule advarsler

I SejlSikkert App’en finder du både gule og røde advarsler. De gule er nautisk informationer, som står angivet så længe de er gældende. De røde farvandsadvarsler er pludseligt opståede forhold af mere akut karakter. Du kan læse om hver enkelt advarsel med et enkelt tryk.

Fakta om SejlSikkert-appen

App’en er udviklet af TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd, Søfartsstyrelsen og DMI. De nautiske informationer leveres af Søfartsstyrelsen.