Lær om sikkerhed til Nordeuropas største lystfiskerkonkurrence

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Programchef René Højer er ansvarlig for projektet i TrygFonden.

René Højer 45 26 08 08

SejlSikkert, der er et samarbejde mellem Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden, deltager i Trolling Master Bornholm den 26.-29. april for at sætte fokus på sikkerhed til søs. Tal viser nemlig, at der desværre stadig er alt for mange, der ikke bruger redningsvest, og det koster hvert år menneskeliv.

Mere end 1.000 entusiastiske lystfiskere og 350 både ventes at deltage i dette års Trolling Masters den 26.-29. april, hvor Bornholm danner rammen om Nordeuropas største konkurrence og folkefest for lystfiskere. Til konkurrencen fiskes der efter laks, og sidste års vinder blev en fisk på 20,7 kg. Men ifølge tal fra Søsportens Sikkerhedsråd er der blandt lystfiskere alt for mange ”torsk” i en noget større vægtklasse.

Det er kun godt hver fjerde fisker, der altid bærer redningsvest
Tallene viser nemlig, at langt størstedelen – hele 74 pct. – af alle lystfiskere ikke bruger redningsvesten konsekvent, når de er på søen. Derfor er SejlSikkert massivt tilstede til Trolling Master Bornholm og håber at bruge lejligheden til at slå et slag for større sikkerhed. 

Myter bringer fritidsfiskere i fare

Der eksisterer stadig mange myter om sikkerhed i fritidsfiskerkredse, og det kan være farligt, forklarer Sten Emborg, specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd.

"Det er en myte, at det især er nybegyndere, der drukner. Faktisk er det især ældre og rutinerede sejlere, og risikoen er klart større uden vest, så det er en virkelig dårlig idé at sløse med sikkerheden", siger Sten Emborg.

Mens 57 pct. af alle sejlere og 66 pct. af alle roere bruger redningsvest, er det kun 26 pct. blandt fiskerne som konsekvent trækker i vesten, og det får Sten Emborg til at opfordre alle til at bære vest, uanset årstid, vejr og erfaringsniveau.

"Det er kun godt hver fjerde fisker, der altid bærer redningsvest. Ofte begrunder fiskerne det med, at vesten begrænser deres bevægelsesfrihed, men i dag er redningsveste både lette og fylder begrænset, og man udsætter sig selv og sin besætning for unødig risiko ved at lade vesten lægge i båden", siger Sten Emborg og understreger, at det er skippers ansvar, at alle ombord på båden bærer vest. 

Bliv ambassadør for SejlSikkert 

Er man lystfisker, og har man lyst til at gøre en indsats for større sikkerhed til søs, håber Søsportens Sikkerhedsråd at kunne rekruttere flere SejlSikkert-ambassadører under Trolling Master Bornholm. SejlSikkert er tilstede på havnen under hele arrangementet. Interesserede er også velkommen til at kigge forbi, hvis man vil have råd og vejledning eller måske et tjek af sin redningsvest – noget som bør gøres mindst én gang om året. 

"Vi er utrolig glade for vores ambassadører, der gør en stor indsats, men vi kunne godt bruge flere ikke mindst blandt fritids- og lystfiskerne. Indsatsen for større sikkerhed til søs er i sidste ende med til at redde menneskeliv", siger Sten Emborg. 

En af SejlSikkert-ambassadørerne Erik Vagn Olsen fra Tejn Sejlklub og Bornholms Trollingklub deltager selv i Trolling Master Bornholm. Desuden vil flere andre SejlSikkert-ambassadører være til stede på SejlSikkert-standen. 

Om Søsportens Sikkerhedsråd

Søsportens Sikkerhedsråd er en selvstændig institution under Søfartsstyrelsen, som har til formål at arbejde for sikkerhed til søs for alle, der benytter danske farvande til rekreative formål. Læs mere på www.soesport.dk

Om TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger. Læs mere om TrygFondens aktiviteter på www.trygfonden.dk

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Sten Emborg, specialkonsulent, Søsportens Sikkerhedsråd
Tlf.: 72 19 62 19
E-mail: sem@dma.dk

 

 

Spot image

Kom sikkert i havn

Inden du tager på havet, er det vigtigt, at du forbereder dig godt. En god sejlads kræver, at du har styr på din båd og planlægger din tur ordentligt.


Forbered en sikker tur på havet