Sikkerhed på havnen om vinteren

Er du en af de mange sejlere, der lader deres både ligge i vandet vinteren over, så kan du her læse et par tips til at forebygge ulykker fra Sten Emborg, specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd, der sammen med TrygFonden arbejder for at fremme sikkerhedskulturen blandt sejlere og fiskere.

Året rundt drukner flere sejlere i de danske havne. Især om vinteren kan det have fatale konsekvenser at falde i det iskolde vand. Langt de fleste ulykker sker, når sejlerne er alene. 

Pas på med ikke at bringe dig selv i fare, fx ved at hoppe i vandet

"Havnene er ofte meget øde på en vinterdag. Skal man tilse sin båd og dens fortøjninger er det derfor en rigtig god idé at tage en eller flere med sig. Det er både hyggeligere, og så er der nogen til at hjælpe, hvis uheldet skulle være ude, og man fx falder over bord", siger Sten Emborg og fortsætter: 

"Bliver du vidne til en ulykke i en havn i løbet af vinteren, så stands ulykken, fx ved at kaste en redningskrans ud til den person, der er faldet i vandet, og ring 1-1-2 med det samme, da behandling af kuldeskadede personer ofte kræver professionel assistance. Pas på med ikke at bringe dig selv i fare, fx ved at hoppe i vandet. Det skal du kun gøre, hvis det er strengt nødvendigt, og du er helt sikker på, at du kan komme op af vandet igen". 

Hav tjek på sikkerhedsudstyret

Redningsudstyr befinder sig forskellige steder i forskellige havne, og derfor er det en god idé altid at orientere sig om, hvor der er redningsstiger og redningskranse. Spørg på havnekontoret, hvis du er i tvivl. Slå også gerne din egen badestige ned på båden, så du hurtigt kan komme op, hvis du falder i vandet. Desuden bør du altid have redningsvest på – især hvis du er alene. 

"Et rigtig godt råd er altid at have en redningsvest med i bilen. På den måde kan man tage vesten på, inden man træder om bord på båden. For det er jo tit, netop når man stiger ombord, at man falder i vandet, og så hjælper det ikke at have redningsveste liggende i båden", siger Sten Emborg.  

Pas på promillen 

Ifølge TrygFondens druknestatistik sker over 65 pct. af drukneulykkerne i de danske havne efter indtagelse af alkohol. Typisk færdes de berusede personer i havnen, fordi de har en båd liggende, som de vil overnatte på, og så falder de i vandet på vej til båden eller på vej ombord. 

"Alkohol og ophold i vand er en livsfarlig cocktail. Skal man absolut færdes på havnen efter indtagelse af alkohol, er det derfor vigtigt at følges med nogen og bære redningsvest. Hold også gerne et vågent øje med andre, der ser berusede ud", siger Sten Emborg. 

STYR PÅ SIKKERHEDEN I HAVNEN

Gode råd til sejleren 

Orienter dig om sikkerheden: Hvor er nærmeste redningsstige og -krans?
Bær redningsvest, især når du er alene, og når vejret er dårligt
Bring ikke dig selv i fare, hvis du skal redde andre 
Gå ikke alene på havnen – pas især på i aften- og nattetimerne
Vær ekstra varsom, hvis du har drukket alkohol
Hav en god landgangstrappe til din båd og gerne en badestige bag på båden

Gode råd til havnen 

Hav gode, faste og synlige stiger på broerne – gerne med refleks og lys
Hav redningskranse
Hav løse redningsstiger og redningshager til bjærgning af personer i vandet – opsæt gerne instruktionsskema
Lær førstehjælp og køb en hjertestarter
Vær opmærksom på venner og bekendte, der bor i deres både
Hold øje med hinanden og følg hjem efter fest
Følg ”Sikker Havn” anbefalingerne fra Foreningen af Lystbådehavne i Danmark

 

Hold dit grej i orden

Mange redningsaktioner og ulykker skyldes banale fejl ved udstyr. Det er nemt at forebygge – tjek dit grej.
Læs om udstyr og sikkerhed