Livsfarligt at sejle uden redningsvest

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Programchef René Højer er ansvarlig for projektet i TrygFonden.

René Højer 45 26 08 08

Sommeren er højsæson for sejlture, men det er også i sommerhalvåret, at de fleste drukner. I denne uge var det nær gået galt for en mand på ca. 30 år, da han falder over bord uden redningsvest. Episoden får nu Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden til at minde om, at det kan være livsfarligt at sejle uden redningsvest.

Mange ulykker på havet sker på grund af småfejl og manglende brug af redningsvest, og kun tre ud af fem fritidssejlere og fritidsfiskere har redningsvest på, når de drager til søs. I denne uge kom en ung mand i livsfare, da han er ude at sejle og falder over bord ud for Brøndby Havn, mens båden sejler videre. Manden bliver reddet sikkert i land af TrygFonden Kystlivrednings livreddere og Forsvarets operationsstabs redningshelikopter. 

Det er en klassisk misforståelse, at det ikke er nødvendigt at have redningsvest på, hvis man er en rutineret sejler

"Denne episode understeger på det kraftigste, hvor vigtigt det er at have redningsvest på, når man er ude at sejle," siger Jan Thorn, formand for Søsportens Sikkerhedsråd, og fortsætter: 

"Det er en klassisk misforståelse, at det ikke er nødvendigt at have redningsvest på, hvis man er en rutineret sejler, eller hvis vejret er godt. Men det kunne ikke være mere forkert, for selv garvede sejlere kan falde over bord, og faktisk sker de fleste ulykker med folk, der falder over bord, under gode vejrforhold," siger Jan Thorn. 

En redningsvest hjælper dig med at holde dig flydende til hjælpen når frem, og det kan være afgørende for, om du overlever, når uheldet er ude. 

Gå forrest – brug vesten 

En undersøgelse, som Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden har gennemført blandt danske sejlere og fiskere i 15 havne fordelt over hele landet, viser, at hvis én person ombord bærer redningsvest, bærer alle ofte redningsvest.  

Skipperen har derfor en særlig forpligtelse til at være det gode eksempel
"Hvis skipperen om bord på en båd har redningsvesten på, er der større sandsynlighed for, at resten af besætningen også bruger vesten. Skipperen har derfor en særlig forpligtelse til at være det gode eksempel. På den måde gør man ikke kun en forskel for sin egen sikkerhed, men også for de øvrige ombord," siger Jan Thorn, formand for Søsportens Sikkerhedsråd, og fortsætter: 

"Ifølge undersøgelsen var det kun ca. 15 pct. af bådene, der havde personer ombord med og uden redningsvest. I ca. 85 pct. af bådene var det enten eller. Det er ret interessant, at brugen af redningsvest tilsyneladende er en socialt styret handling," siger Jan Thorn.

Initiativ skal højne sikkerhedskulturen og få flere til at bruge vesten 

Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden har iværksat en indsats, der med gode råd til sejlere og fritidsfiskere samt gennem lokale SejlSikkert-ambassadører i havnene skal medvirke til at højne sikkerhedskulturen på vandet. I havnene kan man møde plakater, som bl.a. sætter fokus på at huske redningsvesten og at tjekke sit udstyr, før man tager ud på vandet. Formålet er at nedbringe antallet af nødsituationer og antallet af omkomne i forbindelse med sejlads og anden aktivitet på vandet. 
Læs mere på sejlsikkert.dk eller download appen SejlSikkert, der altid har de nyeste strøm- og vindprognoser samt nyttig sikkerhedsinformation. 

Hvem bruger vesten? 

55 pct. af sejlere, roere og fiskere bærer vest 

81 pct. under 16 år bærer vest
54 pct. mellem 16-45 år bærer vest
54 pct. over 45 år bærer vest

57 pct. af sejlere bærer vest
66 pct. af roere bærer vest
26 pct. af fiskere bærer vest 

Ovenstående data stammer fra et observationsstudie gennemført i september 2015 af Als Research. Der er gennemført en optælling i 15 repræsentative havne i hele landet af, hvor stor en del af fiskere og sejlere, der bærer vest, når de sejler ind og ud af havnen. 4.184 personer i 1.970 både indgår.

De 5 sejlråd

1. Lær at sejle

2. Hold dit grej i orden

3. Planlæg din tur

4. Hav en livline til land

5. Brug vesten

Læs om de fem sejlråd