Ved drukneulykker er det oftest de ældre, der dør

Ifølge nye tal fra TrygFondens Nationale Druknestatistik har ældre langt højere risiko for at drukne i en ulykke i Danmark end de yngre aldersgrupper.

I 2013 druknede 48 personer i Danmark i en ulykke, og 35 af dem var over 44 år. Det er færdsel på havn og fritidsaktiviteter med båd, der oftest koster de ældre livet – og mænd har langt flere drukneulykker end kvinder. Særligt udsatte er de 65-74-årige, der i 2013 står for mere end hvert fjerde druknedødsfald. 

Der er behov for at ændre risikoopfattelsen

 
Selvom der bliver arbejdet på at reducere antallet af drukneulykker i Danmark, findes der ikke dokumentation for, hvorfor det særligt er de ældre generationer, der drukner. Men med knap 20 års erfaring på området tør René Højer, programchef med ansvar for bade- og vandsikkerhed hos TrygFonden, godt komme med et bud på, hvorfor det forholder sig sådan. Han mener bl.a., at der kan være en generationskløft i risikoopfattelsen.

"I de senere år er det ved en fælles indsats lykkedes at reducere antallet af personer, der mister livet i en drukneulykke. Det er glædeligt, men vi kan samtidig konstatere, at mænd i den ældre del af befolkningen har en højere risiko for at drukne end resten af befolkningen. En af forklaringerne kan være, at de ældre generationer ikke – på samme måde som de yngre – er vokset op med de mange forholdsregler, som gælder i dag med fx at bruge cykelhjelm, sætte børn i autostol og spænde sikkerhedsselen i bilen", siger René Højer.

Fraværet af forholdsregler afspejler sig i de ældre mænds adfærd, når de færdes ved og på vandet. 

"Man undlader måske at tage redningsvest på, når man sejler ud, fordi folk ikke skal tro, at man er nybegynder, og man glemmer at tænke sikkerhed, når man sidder i havnen og nyder en øl på sin båd efter en tur på vandet. Fordi mange af de ældre fritidssejlere og –fiskere har så mange års erfaring, ser de ikke sig selv som en del af risikogruppen", siger René Højer.

TrygFonden arbejder målrettet for at højne sikkerheden på og ved vandet. Et nyt samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd skal blandt andet få fritidsfiskere og fritidssejlere til at sejle sikkert, og sammen har de udviklet appen SejlSikkert (se boksen til højre), hvor man kan hente information om vind og vejr, før man tager ud på vandet. 

TrygFonden Kystlivredning har desuden livreddere på 37 strande i Danmark og LivredderPatruljer, der kører rundt i sommerlandet og oplyser om badesikkerhed.

Alkohol, kæntring og manglende redningsveste koster liv

I 2013 var 35 pct. af de druknedøde påvirkede af alkohol, og det tal var hele 80 pct. blandt personer, der druknede i havne. Andre medvirkende faktorer til druknedødsfaldene var bl.a. fald overbord, kæntring og manglende brug af redningsvest.

I alt druknede 48 personer i Danmark i 2013 som følge af en ulykke. Det er et stykke under gennemsnittet på 63 personer i perioden 2001-2013 og det næstlaveste for perioden, hvor 2011 med 43 druknede er lavest. 

1.464 personer døde som følge af drukning i Danmark i perioden 2001-2013. Ud over 816 drukneulykker inkluderer det samlede antal druknedøde 500 selvmord og fire drab, mens drukneårsagen er ukendt i 144 tilfælde. 

Om TrygFondens Nationale Druknestatistik

Det er syvende år i træk, at TrygFonden udgiver sin nationale druknestatistik. Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet, og indeholder grundige analyser af omfanget og årsagerne til druknedød i Danmark fra 2001-2013 samt udviklingen siden 1970. 

Rapporten er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra det officielle Dødsårsagsregister i Statens Serum Institut kombineret med data fra SIF’s database for perioden 2001-2013. Dødsårsagsregistret er opdateret til og med 2013, og derfor er 2014 ikke indeholdt i rapporten.

Du kan hente TrygFondens Nationale Druknestatistik her