Børn skal lære at svømme

Det halter med danskernes svømmeevner. Mere end hver tredje voksen har ikke tilstrækkelige svømmefærdigheder, mens det blandt børn er halvdelen, der ikke kan svømme. Det viser en ny YouGov-undersøgelse, som TrygFonden, Dansk Svømmeunion og Danmarks Idrætsforbund står bag. Nu lancerer de tre parter et nyt projekt, der skal skabe flere og bedre svømmere i fremtiden.

Danmark er et land, hvor der aldrig er langt til kysten, men det afspejles ikke i danskernes svømmefærdigheder. En ny YouGov-undersøgelse viser, at mere end hver tredje voksen (18-74 år) ikke er i stand til at svømme 200 meter uden hjælpemidler, hvilket er den nordiske definition på svømmeduelighed. For børn i alderen 7-14 år er kun halvdelen svømmeduelige. 

En del af problemet er, at få børn lærer at svømme i forbindelse med folkeskolens svømmeundervisning, og i det hele taget lærer mange børn først at svømme sent. 

Med projektet ”Alle skal lære at svømme” vil Dansk Svømmeunion, TrygFonden og Danmarks Idrætsforbund undersøge, hvordan man bedst lærer børn at svømme, således at alle i en årgang fremover ikke alene kan svømme lidt, men er decideret svømmeduelige.

”Manglende eller utilstrækkelige svømmeevner kan hurtigt få alvorlige konsekvenser. Vi har i de senere år oplevet et faldende antal fatale drukneulykker i Danmark. Men den nye undersøgelse kan godt vække bekymring for fremtiden. Vi ved, at der er en sammenhæng mellem drukneulykker og dårlige svømmefærdigheder, så hvis udviklingen ikke vendes, og danskerne får bedre svømmeevner, er der grund til at tro, at antallet af fatale drukneulykker igen vil stige,” siger René Højer, områdechef for sikkerhed i TrygFonden.

Fokus på svømmeundervisning i grundskolen

I Folkeskoleloven står, at børn skal modtage svømmeundervisning i forbindelse med idrætsundervisningen. Men realiteten er, at kommunerne er økonomisk pressede og lukker svømmehaller og nedlægger svømmeundervisningen i skolen. Projektet ”Alle skal lære at svømme” vil derfor også fokusere på svømmeundervisningen i grundskolen og undersøge, om den kan gribes anderledes an. 

”Vi ved, at knap halvdelen af de svømmeduelige danskere lærer at svømme i svømmeklubberne, hvor der bliver gjort en stor indsats. Blot ca. 12 pct. har lært at svømme i skolen. Vi bliver derfor nødt til at tænke mere bredt, hvis vi skal sikre, at alle børn lærer at svømme. Det er i skolen, vi når flest børn, ligesom skolen i forvejen har et nedskrevet mål om, at alle skal lære at svømme. Derfor giver det god mening at se på svømmeundervisningen i grundskolen,” siger Kjeld Egebo Larsen, formand for Dansk Svømmeunion.

I løbet af de næste tre år vil forskellige projekter og initiativer i samarbejde med bl.a. Syddansk Universitet blive iværksat for at frembringe viden om, hvordan rammerne omkring svømning kan udvikles og optimeres. Fx skal det undersøges, på hvilket klassetrin det er bedst at modtage svømmeundervisning, og om svømmeundervisning også kan foregå i havet eller i en sø – også kaldet åbent vand – frem for den traditionelle tur til svømmehallen. 

Projektet skal munde ud i en række anbefalinger og nye undervisningsmetoder, som kan give kommuner og andre aktører inspiration til, hvordan de kan tilrettelægge en mere kvalificeret og effektiv svømmeundervisning for børn. Målet er, at langt flere i en årgang kan svømme 200 meter uden hjælp og dermed leve op til den nordiske definition af svømmeduelighed. Det skal gøre Danmark til en nation af gode svømmere og medvirke til at reducere antallet af drukneulykker og nærdrukning.