Flag og skilte på stranden

På de danske strande finder du flag og skilte, der kan hjælpe dig med at finde ud af om og hvor, det er sikkert at bade.

Store sikkerhedsskilte, rød-gule livredderflag og grønne redningsnumre er vigtige for din sikkerhed, når du besøger en strand i Danmark. Her kan du få et overblik over, hvordan du kan bruge dem.

Sikkerhedsskilt

67 forskellige strande i Danmark har opsat sikkerhedsskilte. Her kan du få et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du besøger stranden. Er der redningsudstyr? Kan redningskøretøjer få adgang til stranden? Og hvordan er forholdene i vandet? Hvis der fx er revlehuller, eller vandet hurtigt bliver dybt, vil det fremgå af skiltet. Du vil kunne genkende de samme skilte, når du går på stranden i andre europæiske lande.

Redningsnummer

De fleste strande i Danmark har et grønt skilt med et unikt nummer, du skal oplyse, hvis der sker en ulykke, og du ringer 1-1-2. Redningsnummeret fortæller Alarmcentralen, præcist hvor du er, og hjælpen kan derfor nå hurtigere frem.

Livredderflag

På danske strande med livreddere kan du se gule, røde eller rød-gule flag i toppen af livreddertårnet eller i en flagstang nær tårnet. Flagene fortæller om badeforholdene på stranden. De to rød-gule flag i vandkanten markerer det område, livredderne primært holder opsyn med. Det betyder, at livredderne her har undersøgt vandforholdene og anbefaler badende at holde sig imellem, hvis man ønsker at være under opsyn.

  • Det rød-gule flag betyder, at livredderposten er åben, og at du skal udvise almindelig opmærksomhed, når du bader.
  • Det gule flag betyder, at du skal udvise særlig opmærksomhed ved badning. Det kan fx skyldes bølger, strøm, fralandsvind eller brandmænd.
  • Det røde flag betyder, at livredderne fraråder badning, fordi vandforholdene er livsfarlige. Det kan fx skyldes meget store bølger, meget kraftige strømforhold eller forurenet vand.

I TrygFonden Kystlivredning bruger vi disse flag, da det er international standard. På nogle strande kan man se et grønt flag. Det betyder det samme som det rød-gule: Livredderposten er åben, og du skal udvise almindelig opmærksomhed.

Det blå flag

Blå Flag er en international miljømærkningsordning, som sikrer dig gode oplevelser ved strand og havn. Organisationen arbejder for at beskytte og passe godt på vores fælles hav- og kystmiljø. 
TrygFonden samarbejder med blandt andre Blå Flag for at kunne give dig mest mulig information om strande og havnebade i Danmark.

Organisationen tildeler de blå flag til strande og havne, som gør en ekstra indsats for miljøet, eller hvor der bliver gjort en indsats for at højne strandens eller havnens standard.
Samtidig oplyser Blå Flag-organisationen om livet og miljøforholdene langs kysterne og i havet, og hvordan vi kan bruge naturen på den mest hensigtsmæssige måde.