Hvis du ansøger om redningsstiger hos TrygFonden, er der en række krav til bl.a. levering, opsætning og vedligeholdelse af stigerne, som du skal acceptere, når du ansøger.

TrygFondens redningsstiger skal være med til forhindre drukneulykker og skabe tryghed på de havne, hvor de sættes op. Derfor stiller vi nogle krav og kommer med anbefalinger, som er med til at sikre, at redningsstigerne udnyttes på bedste vis. Som ansøger skal du være indforstået med disse krav.

Kravene omhandler levering, opsætning og vedligeholdelse af stigerne samt evaluering og dialog med TrygFonden.

Få et overblik over vores krav – og til sidst nogle af vores anbefalinger til placering af stigerne.

Krav og anbefalinger til modtagere af redningsstiger

 • Levering og opsætning

  Som modtager af stigerne skal du:

  - forestå aflæsning fra lastbil, herunder sørge for at have en truck eller andet løfteudstyr til rådighed. Aflæsningen sker for din egen regning og risiko.

  - opsætte stigerne snarest muligt (senest en måned efter overdragelsen) i overensstemmelse med de placeringer, som du har oplyst, da du ansøgte. Du skal opsætte stigerne som beskrevet i den medfølgende monteringsvejledning.

  - afholde udgifterne til opsætning af stigerne, herunder evt. forberedelse af kajkanten.

 • Vedligeholdelse

  Som modtager af stigerne skal du:

  - udpege en kontaktperson, der er tilknyttet stigerne og ansvarlig for at føre hyppigt (gerne ugentlig) tilsyn. Tilsynet skal kontrollere, at stigerne holdes fri for smuds, sne, blade mv., som kan påvirke funktionen, og at stigerne er intakte og funktionsdygtige, herunder at de lyser, når det er mørkt.

  - sikre redningsstigerne mod unødig beskadigelse, fx ved at fendre omkring stiger på områder, hvor der er sandsynlighed for, at større både eller skibe lægger til.

  - snarest muligt udbedre skader, som opstår på stigerne.

  - undlade at foretage ændringer i stigernes udseende eller konstruktion med undtagelse af udskiftning af beskadigede dele.

 • Kommunikation og ansvar

  Som modtager af stigerne skal du:

  - deltage i TrygFondens evaluering af donationerne, herunder besvarelse af mails, spørgeskemaer mv.

  - acceptere, at stigerne har til formål at skabe tryghed på havnen, men ikke er en garanti for, at der ikke kan ske ulykker. TrygFonden påtager sig intet ansvar for de stiger, der doneres. TrygFonden kan således ikke gøres ansvarlig for tilskadekomst, der kan henføres til stigerne eller erstatningspligtig for noget direkte eller indirekte krav eller tab i anledning af brug af stigerne.

 • Tre anbefalinger til opsætning af stigerne

  Vi anbefaler at du:

  - opsætter stigerne, så der er fri adgang til dem, og at du undlader at placere noget foran, som forhindrer, at stigerne kan ses og nås fra vandet.

  - ikke opsætter stigerne under broer el.lign., da det forhindrer lysenhedernes solceller i at oplade, og dermed vil stigerne ikke kunne lyse som forudsat.

  - ikke opsætter stigerne under en direkte lyskilde. Stigernes lysenheder vil opfatte lyskilden som dagslys, og stigerne vil derfor ikke lyse.