En redningsstige fra TrygFonden kan være med til at højne sikkerheden på havnen betrateligt. Men der også andre ting, du kan gøre for at gøre jeres havn mere sikker.

At opgradere det eksisterende udstyr er mere bæredygtigt end bare ukritisk at skifte godt, brugbart udstyr ud. TrygFondens redningsstiger kan evt. supplere det eksisterende udstyr ved at blive opsat på særligt udsatte steder.

Det er vigtigt at vurdere det redningsudstyr, I allerede har på havnen. Måske kan det opgraderes, placeres anderledes eller suppleres med nogle små tiltag, der kan gøre en stor forskel for sikkerheden.

Sådan gør I jeres havn mere sikker:

  • Har I allerede redningsstiger på havnen, bør afstanden mellem disse max. være 50 meter og gerne 30 meter.

  • Kan du se redningsstigerne fra vandsiden? Forestil dig, at du ligger i vandoverfladen og hurtigt skal finde den nærmeste redningsstige – kan du det? Det er sværere, end du tror.

  • Kan du se redningsstigerne på havnen – også når det er mørkt? Hvis det er svært, så sæt lys ved stigerne, så de kan ses både fra vandoverfladen og fra kajen. På den måde kan den nødstedte svømme hen mod stigen, ligesom en person på kajen let kan guide den nødstedte i den rigtige retning mod stigen.

  • Det er en klar fordel, hvis redningsstigerne har en iøjnefaldende farve, så de påkalder sig maksimal opmærksomhed. Orange og gul er særligt gode signalfarver. Mal jeres stiger, hvis de ikke allerede har de pågældende farver.

  • Det kan også tiltrække opmærksomhed at male baggrunden bag redningsstigen hvid for at fremhæve stigen. Dette er selvfølgelig kun muligt, hvor der en fast kajkant bag stigen.

  • Hvis der ligger både foran de redningsstiger, I har på havnen, vil det hjælpe en nødstedt rigtig meget, hvis der etableres en ”redningskorridor”. Det vil sige, at I bør sikre fri adgang til stigen på samme måde, som at bygninger skal have en nødudgang.

  • Selvom der kun er 30-50 meter mellem redningsstigerne på havnen, så kan det alligevel være langt at svømme i rigtigt koldt vand med tøj på, samtidig med at man er forskrækket og bange. Derfor kan det være en hjælp at opsætte gribetov eller kæder, som er udspændt mellem redningsstigerne. Det giver noget at hænge fast i, hvis kræfterne ikke rækker til at svømme hele vejen på en gang, eller hvis der er behov for at holde fast i noget, indtil hjælpen kommer frem. Husk at tov/kæder skal tage højde for evt. forskel i vandstanden.

  • Vi anbefaler, at I opsætter redningskranse på havneområdet, så redningsudstyret hurtigt kan nås og smides ned til den nødstedte i vandet. Redningskransene skal være funktionsdygtige, så de kan redde liv! Du kan bestille redningskranse, erstatningskranse eller nye dele til kransene hos TrygFonden her

Har du brug for hjælp og vejledning til at gøre din havn eller område ved vand mere sikkert, så kontakt gerne risikovurderingskonsulent Helen Witt på mail wit@trygfonden.dk eller telefon 42602030.