Vigtig information om redningsstigen - krav og anbefalinger

Hvis TrygFonden imødekommer en ansøgning om redningsstiger, vil donationsmodtager få de donerede stiger overdraget vederlagsfrit på havnen. Overdragelse forventes at ske det efterfølgende forår.

Krav – donationsmodtager skal:

 • Forestå aflæsning af stigerne fra lastbil, herunder sørge for at have en truck eller andet løfteudstyr til rådighed. Aflæsning sker for donationsmodtagers regning og risiko.

 • Opsætte stigerne snarest muligt (senest 1 måned efter overdragelsen) i overensstemmelse med de placeringer, som er oplyst ved ansøgningen. Opsætning skal ske som beskrevet i den medfølgende monteringsvejledning.

 • Afholde udgifterne til opsætning af stigerne, herunder evt. forberedelse af kaj-kanten.

 • Udpege en kontaktperson, der er tilknyttet stigerne og ansvarlig for at føre hyppigt (gerne ugentligt) tilsyn med stigerne. Tilsynet skal kontrollere, at donationsmodtager holder stigerne fri for smuds, sne, blade m.v., som kan påvirke funktionen, og at stigerne er intakte og funktionsdygtige, herunder at de lyser, når det er mørkt.

 • Sikre redningsstigerne mod unødig beskadigelse, fx ved at fendre omkring stigerne på områder, hvor der er sandsynlighed for, at større både/skibe lægger til.

 • Snarest muligt udbedre skader, som opstår på stigerne.

 • Undlade at foretage ændringer i stigernes udseende eller konstruktion, med undtagelse af udskiftning af beskadigede dele.

 • Deltage i TrygFondens evaluering af donationerne, herunder besvarelse af mails, spørgeskemaer, m.v.

 • Acceptere at stigerne har til formål at skabe tryghed på havnen, men ikke er en garanti for, at der ikke kan ske ulykker. TrygFonden påtager sig intet ansvar for de stiger, der doneres. TrygFonden kan således ikke gøres ansvarlig for tilskadekomst, der kan henføres til stigerne, eller erstatningspligtig for noget direkte eller indirekte krav/tab i anledning af brugen af stigerne.

Anbefalinger – fra TrygFonden:

 1. Opsæt stigerne, så der er fri adgang til dem, og undlad at placere noget foran, som forhindrer, at stigerne kan ses og nås fra vandet.

 2. Opsæt ikke stigerne under broer eller lignende, da det forhindrer lys-enhedernes solceller i at oplade, og dermed vil stigerne ikke kunne lyse som forudsat.

 3. Opsæt ikke stigerne under en direkte lyskilde. Stigernes lys-enheder vil opfatte lyskilden som dagslys, og stigerne vil derfor ikke lyse.

Klik her for at vende tilbage til ansøgningssiden for redningsstigen.