Ansøg om en redningsstige fra TrygFonden

TrygFondens redningsstige kan være med til at redde liv ved vand.

TrygFondens redningsstige

En typisk redningsstige til havne er udført af jern. Materialet gør, at stigen ruster og er sårbar overfor selv mindre påsejlinger. Desuden fremstår de nuværende stiger ofte meget usynlige fra både vand og kajkant, især i mørke. TrygFondens redningsstige er derfor udviklet med henblik på sikkerhed, synlighed og funktionalitet.

TrygFondens redningsstige er udviklet af arkitekterne Stefan Urup Kaplan og Lars Techt Myrhøj sammen med TrygFonden og ingeniører fra Attention Group. Redningsstigen er blevet testet som prototype i stor skala fra 2016-2018, og i foråret 2019 blev der hængt godt 250 stiger op på otte udvalgte havne/kajer, der alle er befærdede og har været involveret i flere ulykker.

Hvad gør TrygFondens redningsstige unik og innovativ?


VANGER OG TRIN

  • Stigen er opbygget af få komponenter og kan sammensættes i den længde, man ønsker.

  • Stigens dele er: Vanger i gummi, trin i glasfyldt nylon, hæfte i pulverlakeret rustfrit stål og lysenhed i transparent polykarbonat.

  • Gummivangerne er fleksible og eftergivende ved f.eks. mindre påsejlinger og isskruninger.

  • Trinene er udformet, så man står solidt på dem – også når de er begroet med alger o.l.

  • Hæftet er fremstillet i rustfrit stål og malet i en markant orange farve.

  • Materialerne er udvalgt for at opnå en længere levetid end den, der kendes fra traditionelle redningsstiger i galvaniseret stål.

LYS/ELEKRONIK

  • Stigen er forsynet med en solcelledrevet lysenhed, der oplyser stigen fra skumringstid til daggry.

  • Lysenheden er kalenderstyret, og den indbyggede styringsenhed sørger for at minimere strømforbruget, så stigen kan lyse hele året.

  • Solcelle-konceptet gør stigen uafhængig af strømkilder.

  • På sigt kan stigens elektronik udbygges til at måle vandtemperatur, saltindhold, forurening mm

    Få en hurtig gennemgang af stigen her .
 

Ansøgning om redningsstige til din havn

Der er én årlig ansøgningsrunde med frist 1. september. Ansøger får tilsagn/afslag senest 1. december.  Hvis ansøger har fået tilsagn, leveres redningsstigerne  senest maj måned det efterfølgende år. Der er en række krav til ansøgere, og vi har brug for en række informationer om havnen og de stiger, du søger om, for at kunne behandle din ansøgning og producere det rette antal stiger, hvis du får godkendt din donation.

  1. Hvilke krav skal være opfyldt for at kunne ansøge om redningsstiger fra TrygFonden?
  2. For at du kan søge om TrygFondens redningsstiger skal følgende krav være opfyldt:

    1. Der skal være offentlig adgang til det areal stigerne sættes op på

    2. Der skal færdes mange mennesker på området

    3. Man kan kun søge om stigerne på egne vegne (fx som havn, boligforening mv.) - arkitekter eller entreprenører kan fx ikke søge om stiger på vegne af en bygherre

    4. Ansøger skal have et CVR-nummer.

  3. Til ansøgningen skal der uploades et oversigtskort over det område, hvor stigerne ønskes opsat
    1. Kortet skal have markeringer for de stiger der søges om

    2. Stigerne skal være nummererede på kortet

    3. Marker også de eksisterende redningsstiger på oversigtskortet. Anvend en anden farve til at markere de eksisterende stiger, end de nye stiger du ansøger om.

    4. Kortet skal være luftfoto i JPEG format.

  4. Tag fotos af de enkelte placeringer, hvor redningsstigerne skal opsættes
    1. På fotos markeres ligeledes det stigenummer, som passer overens med placeringen på oversigtskortet

    2. Placering af redningsstiger, hvor der ikke ligger både foran, så stigen bliver optimalt tilgængelig i en nødsituation, vil blive vægtet positivt i behandlingen af ansøgningen.

  5. Opmål længderne på de stiger du ansøger om
  6. For at sikre at stigernes længde passer til det pågældende sted på havnen, skal der foretages en grundig opmåling

    1. Brug hjælpedokumenterne ”Monteringsvejledning” og "Redningsstige dimensioner"

    2. Opmålingen skal tage højde for at der, også ved lavvande, er min 1 meter stige under vandspejlet

    3. Monteringsvejledningen vil hjælpe dig til at finde den stigelængde du skal bruge samt om der er behov for beslag til fastgørelse på kajkanten

    4. Donationen omfatter levering af TrygFondens redningsstiger på havnen. Udgifter til evt. klargøring af kajkant/broer før opsætning og selve montering af stigerne, påhviler donationsmodtager. Det samme gør fremadrettede udgifter, der måtte komme ifm. stigerne, fx udskiftning af reservedele.

 

 


 

TrygFonden har desuden indgået et samarbejde med FLID (Foreningen af Lystbådehavne i Danmark), der sammen med Dansk Sejlunion står for konceptet Sikker Havn. Projektet har fokus på at øge sikkerheden på lystbådehavne, og TrygFonden bidrager bl.a. ved at tilbyde havnene TrygFondens fadderordning omkring redningskranse.

   

Redningskranse

Er det første gang, I ansøger om en redningskrans eller har I brug for flere?

Læs mere

 

Vigtig information - krav og anbefalinger

Hvis TrygFonden imødekommer en ansøgning om redningsstiger, vil donationsmodtager få de donerede stiger overdraget vederlagsfrit på havnen. Overdragelse forventes at ske primo maj 2021.

Læs om krav og anbefalinger til redningsstigen