Tag testen!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Test din viden om kritiske situationer på havet.

 • Hvad er vigtigst ved mand over bord fra sejlbåd?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Det vigtigste er, hvor hurtigt du samler personen op. Hvis du taber en person, gælder det om at få vedkommende hurtigt om bord igen. Med de rigtige manøvrer kan du spare meget tid. Brug motor, hvis du har en.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Det vigtigste er, hvor hurtigt du samler personen op. Hvis du taber en person, gælder det om at få vedkommende hurtigt om bord igen. Med de rigtige manøvrer kan du spare meget tid. Brug motor, hvis du har en.

 • Hvad er vigtigst ved mand over bord fra motorbåd?

  Rigtigt

  Du har svaret rigtigt. Hvis en person falder over bord fra en motorbåd, så få en anden person til at holde udkig efter – og pege i retning af personen i vandet. På grund af farten mister du hurtigt kontakt med én, der er faldet over bord fra en motorbåd, hvilket kan forlænge den tid, du bruger på din manøvre.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Hvis en person falder over bord fra en motorbåd, så få en anden person til at holde udkig efter – og pege i retning af personen i vandet. På grund af farten mister du hurtigt kontakt med én, der er faldet over bord fra en motorbåd, hvilket kan forlænge den tid, du bruger på din manøvre.

 • Hvornår skal redningskransen kastes ud, hvis der falder en person over bord?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Falder en person over bord, skal du kaste redningskransen ud med det samme. Råb ”mand over bord”. Sejler du for motor, så forsøg at dreje skruen væk fra personen i vandet,

  Forkert!

  Du har svaret Forkert. Falder en person over bord, skal du kaste redningskransen ud med det samme. Råb ”mand over bord”. Sejler du for motor, så forsøg at dreje skruen væk fra personen i vandet,

 • Hvad bruges en kasteline til?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. En kasteline bruges til at få kontakt med en, der er faldet over bord. Efter manøvren (eller hvis den ikke lykkes fuldstændig), kan kastelinen bruges til at få forbindelse til den, der er faldet i vandet.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. En kasteline bruges til at få kontakt med en, der er faldet over bord. Efter manøvren (eller hvis den ikke lykkes fuldstændig), kan kastelinen bruges til at få forbindelse til den, der er faldet i vandet.

 • Hvad er vigtigst, når du vælger en badestige?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Badestigen skal kunne udløses fra havoverfladen – så uanset bådtype er det bedst at vælge en type, der går godt ned i vandet. Via en fastmonteret badestige kan de fleste komme ombord igen ved egen hjælp, forudsat at de ikke har opholdt sig for længe i vandet

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Badestigen skal kunne udløses fra havoverfladen – så uanset bådtype er det bedst at vælge en type, der går godt ned i vandet. Via en fastmonteret badestige kan de fleste komme ombord igen ved egen hjælp, forudsat at de ikke har opholdt sig for længe i vandet

 • Kan man bruge påhængsmotoren til at komme ombord?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Falder du over bord fra en jolle med påhængsmotor, kan du bruge motoren som stige og på den måde komme op i båden igen.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Falder du over bord fra en jolle med påhængsmotor, kan du bruge motoren som stige og på den måde komme op i båden igen.

 • Er badestigen en del af nødudstyret?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Brandstigen er meget væsentlig. Hvis båden ikke har en badeplatform med stige, bør du montere en solid og lang badestige på hækken. Stigen skal kunne udløses fra vandet.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Brandstigen er meget væsentlig. Hvis båden ikke har en badeplatform med stige, bør du montere en solid og lang badestige på hækken. Stigen skal kunne udløses fra vandet.

 • Må redningsflåden bruges til at bjærge en, der er faldet over bord?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. En bevidstløs eller stærkt forkommen person skal man i fysisk kontakt med så hurtigt som muligt. Fx. ved hjælp af en redningsflåde, gummibåd, badeplatform eller en badestige.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. En bevidstløs eller stærkt forkommen person skal man i fysisk kontakt med så hurtigt som muligt. Fx. ved hjælp af en redningsflåde, gummibåd, badeplatform eller en badestige.

 • D-ringen på din redningsvest eller sele kan bruges til at hejse en person i, men hvad bruges ringen normalt til?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Normalt sættes livlinen fast i sikkerhedsringen (D–ring) i en sele eller vest. Du kan sætte livlinen direkte i din redningsvest, hvis den er mærket EN 399. Disse veste har indbygget sikkerhedssele og ring.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Normalt sættes livlinen fast i sikkerhedsringen (D–ring) i en sele eller vest. Du kan sætte livlinen direkte i din redningsvest, hvis den er mærket EN 399. Disse veste har indbygget sikkerhedssele og ring.

 • Er alle sejl egnede til at hejse en bevidstløs person om bord på en sejlbåd?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Det er kun en stormfok, der kan bruges. Større sejl vil kun gøre bjærgningen vanskeligere.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Det er kun en stormfok, der kan bruges. Større sejl vil kun gøre bjærgningen vanskeligere

 • Til hvor meget reduceres vægten af en person på 105 kg, når man bruger en 3- skåren talje?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Man regner normalt med, at vægten af den byrde, der skal løftes, reduceres til 1/3 plus en forøgelse på 5 % pr. slag (omgange) i taljen. Dvs. at vægten reduceres til 40 kg af en person på 105 kg.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Man regner normalt med, at vægten af den byrde, der skal løftes, reduceres til 1/3 plus en forøgelse på 5 % pr. slag (omgange) i taljen. Dvs. at vægten reduceres til 40 kg af en person på 105 kg.

 • Hvilke steder er risikoen for brand specielt høj i mindre fartøjer?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Risikoen er specielt høj ved motor, pantry og el. På havet er brand farligere end på land, da pladsen er begrænset, og ilden griber hurtigere om sig. De almindeligste årsager til brand – tobaksrygning, stearinlys og åben ild – må aldrig ignoreres.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Risikoen er specielt høj ved motor, pantry og el. På havet er brand farligere end på land, da pladsen er begrænset, og ilden griber hurtigere om sig. De almindeligste årsager til brand – tobaksrygning, stearinlys og åben ild – må aldrig ignoreres.

 • Skal dieseltanken være fuld eller tom ved vinteroplægning?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. En fyldt dieseltank forebygger, at der danner sig brandfarlige dampe. Benzintanke derimod skal være tomme.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. En fyldt dieseltank forebygger, at der danner sig brandfarlige dampe. Benzintanke derimod skal være tomme.

 • Hvad bruges brandtrekanten til?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Brandtrekanten er en teoretisk forklaringsmodel. De tre sider i brandtrekanten illustrerer de tre forudsætninger for, at en brand kan opstå og udvikle sig: 1. Brandbart materiale, 2. Varme og 3. Ilt. Brande slukkes ved at fjerne den ene af de tre sider i trekanten.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Brandtrekanten er en teoretisk forklaringsmodel. De tre sider i brandtrekanten illustrerer de tre forudsætninger for, at en brand kan opstå og udvikle sig: 1. Brandbart materiale, 2. Varme og 3. Ilt. Brande slukkes ved at fjerne den ene af de tre sider i trekanten.

 • Hvordan virker et brandtæppe?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Et brandtæppe forhindrer, at der kommer ilt til brandstedet og kvæler derved ilden. Du kan bruge brandtæppet til slukning af små brande i faste stoffer, væsker, tøj og elektriske apparater. Du bør altid have et brandtæppe ved hånden, fx når du laver mad om bord.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Et brandtæppe forhindrer, at der kommer ilt til brandstedet og kvæler derved ilden. Du kan bruge brandtæppet til slukning af små brande i faste stoffer, væsker, tøj og elektriske apparater. Du bør altid have et brandtæppe ved hånden, fx når du laver mad om bord.

 • Hvordan virker en pulverslukker?

  Rigtigt

  Du har svaret rigtigt. En pulverslukker spreder et kemisk stof, der afbryder brandprocessen, og den kan derfor bruges til de fleste brande. Dog ikke ved brand i faste stoffer. Der bør altid findes en eller flere pulverslukkere om bord.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. En pulverslukker spreder et kemisk stof, der afbryder brandprocessen, og den kan derfor bruges til de fleste brande. Dog ikke ved brand i faste stoffer. Der bør altid findes en eller flere pulverslukkere om bord.

 • Hvordan virker en kulsyreslukker?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. En kulsyreslukker kvæler ilden. En kulsyreslukker fjerner ilten og kvæler branden. Brug den til brande i væsker, elektriske apparater og el-installationer. I mindre fartøjer kan en kulsyreslukker være for stor og uhandy..

  Forkert!

  Du har svaret forkert. En kulsyreslukker kvæler ilden. En kulsyreslukker fjerner ilten og kvæler branden. Brug den til brande i væsker, elektriske apparater og el-installationer. I mindre fartøjer kan en kulsyreslukker være for stor og uhandy..

 • Hvad gør vand, når det bruges til at slukke en brand?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Vand køler og slukker brand i faste materialer, bl.a. træ og tekstiler. Gennemvæd fx hynder og sejl for at forhindre, at branden breder sig. Du kan ikke bruge vand til at slukke brand i væsker og el-installationer.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Vand køler og slukker brand i faste materialer, bl.a. træ og tekstiler. Gennemvæd fx hynder og sejl for at forhindre, at branden breder sig. Du kan ikke bruge vand til at slukke brand i væsker og el-installationer.

 • 0 ud af 0