Tag testen!

1 2 3 4 5 6 7 8

Test din viden om farvandsafmærkning i danske farvande.

 • I det internationale samarbejde er der fastlagt bestemte farver for sideafmærkningen i IALA region A.

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. I det internationale samarbejde holdes for indgående rød afmærkning om bagbord og grøn om styrbord i IALA region A.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. I det internationale samarbejde holdes for indgående rød afmærkning om bagbord og grøn om styrbord i IALA region A.

 • Hvad forstår man ved fyrkarakteren?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Fyrkarakteren er lyssignalets kode.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Fyrkarakteren er lyssignalets kode.

 • På kortet angiver pilene indgående retning i Danmark. For hvilken del af farvandsafmærkningen har indgående retning betydning?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Det er sideafmærkningen, der har betydning for indgående retning.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Det er sideafmærkningen, der har betydning for indgående retning.

 • Hvis du ser en afmærkning, der ikke er i orden, hvor melder du det?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Du skal melde det til Søfartsstyrelsen, hvis du ser en afmærkning, der ikke er i orden.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Du skal melde det til Søfartsstyrelsen, hvis du ser en afmærkning, der ikke er i orden.

 • Hvor finder du oplysninger om mangler ved afmærkningen eller andre farer for sejladsen?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Du finder oplysninger om mangler ved afmærkningen eller andre farer for sejladsen i navigationsadvarslerne.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Du finder oplysninger om mangler ved afmærkningen eller andre farer for sejladsen i navigationsadvarslerne.

 • Hvor finder du oplysninger om ændringer af afmærkning eller arbejde på havet?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. Det er i Efterretninger for Søfarende, at du finder oplysninger om ændringer af afmærkning eller arbejde på havet.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. Det er i Efterretninger for Søfarende, at du finder oplysninger om ændringer af afmærkning eller arbejde på havet.

 • Hvor finder du oplysninger om skydninger på vandet?

  Rigtigt!

  Du har svaret rigtigt. SejlSikkert app'en eller sfs.dk viser information om skydninger på vandet.

  Forkert!

  Du har svaret forkert. SejlSikkert app'en eller sfs.dk viser information om skydninger på vandet.

 • 0 ud af 0