Betingelser for samarbejde om et livreddertårn i svømmehallen

Når svømmehallen får stillet et livreddertårn med udstyr til rådighed, gælder der en række vilkår. Svømmehallen og TrygFonden indgår en samarbejdsaftale, som bl.a. indeholder følgende vilkår.

Svømmehallens bidrag:

 • Afsætte en fast plads til tårnet, hvor det er synligt og enkelt at aktivere
 • Afsætte livredderressourcer til at aktivere brugen af tårnet
 • Deltage i en gratis start-op-workshop afholdt af TrygFonden Kystlivredning, hvor hallens ledelse og livreddere deltager. Formålet er at forklare/øve, hvordan udstyret kan bruges og hvordan livreddere og ledere kan hjælpe til at flere danskere lærer at redde sig selv og andre (aktivere tårnet og udstyr)
 • Deltage i lokalt lanceringsevent, når tårnet åbner i hallen
 • Anvende den gratis synlighedspakke der følger med tårnet
 • Deltage i online-erfa-netværk med øvrige haller, der har TrygFondens tårn
 • Sørge for at tårnet kun indeholder det ”certificerede” udstyr, der er udleveret sammen med tårnet
 • Sørge for at tårnet altid fremstå rent, ryddeligt og intakt
 • Sørge for at indberette skader på tårnet til TrygFonden
 • Sørge for at underrette TrygFonden, hvis udstyr er ødelagt eller væsentligt slidt.

TrygFondens bidrag:

 • At stille tårn og udstyr til rådighed
 • At stille materialer til rådighed, der skaber opmærksomhed om tårnet/udstyret
 • At afholde en starup-workshop for hallens personale
 • At afholde et lanceringsevent
 • Forsikring af tårn og udstyr
 • Udbedring af skade på tårnet
 • Levering af nyt udstyr, hvis det går i stykker eller er væsentligt slidt
 • At gøre samarbejdet og svømmehallen synlig på respektforvand.dk
 • Løbende sparring omkring samarbejdet.

Har du spørgsmål, så kontakt Andreas Mølholm, Respekt For Vand-konsulent på ans@svoem.dk