Hey Skipper!

Årets SejlSikkert-kampagne er skudt i gang. Kampagnen sætter i år fokus på ’skipperansvar’ og særligt skippers ansvar for, at alle ombord bruger vest. Vores undersøgelser viser nemlig, at bruger skipper vest, gør besætningen det også. 

Med kampagnen vil vi gerne have skippere til at reflektere over deres ansvar og gøre dem bevidste om, at de er rollemodeller for de andre ombord. Kampagnen er fokuseret om det fysiske havnemiljø, så skippere bliver præsenteret for årets materialer og kampagnebudskab netop der, hvor de skal tage beslutningen om at bruge vest eller ej. 

Flag for sikkerheden og vis skipperansvar