Alle skal lære at svømme

At kunne svømme er ikke bare at beherske en ekstra sportsgren. Svømning kan ses som en grundlæggende færdighed på lige fod med gang, løb og cykling.

I Danmark er vi så heldige, at vi aldrig er langt væk fra havet. Derfor er det vigtigt, at du kan svømme, så du kan nyde livet ved og i vandet. 

TrygFonden var i 2014 med til at gennemføre en kortlægning af, hvor gode vi er til at svømme i Danmark og hvor og hvordan vi har lært det. Kortlægningen viste desværre, at det kun er 50 procent af os der mener, at vi kan svømme 200 meter. Kortlægningen viser også at vores børn lærer at svømme for sent i deres barndom og at det er meget få af børnene, der lærer det i skolen.

En del af grunden kan være, at folkeskolens svømmeundervisning er under pres. Der er flere steder udfordringer med organiseringen af undervisningen og det er især svært i de områder af Danmark, hvor der er langt til en svømmehal.

Målet er, at alle børn i en årgang skal kunne svømme 200 meter

På den baggrund arbejder TrygFonden sammen med Dansk Svømmeunion og andre relevante aktører på projektet Alle skal lære at svømme. Målet er, at alle børn i en årgang skal kunne svømme 200 meter, heraf 50 meter på ryggen (som er den nordiske svømmedefinition). 

Vi vil gerne frembringe viden om hvordan rammerne for svømning kan udvides og optimeres. Fx ved at sætte fokus på den bedste alder et barn skal have, når svømmeundervisningen påbegyndes og hvilken svømmestilart, der giver de bedste kundskaber og hvordan den optimale undervisning kan tilrettelægges. 

Projektet skal munde ud i en række anbefalinger

Vi vil også afprøve forskellige fysiske modeller for svømmeundervisning i de kommuner og områder af landet, hvor adgangen til svømmehal er begrænset. Fx kan svømmeundervisning også foregå i søer, i havet eller i et oppusteligt bassin.

Projektet skal munde ud i en række anbefalinger
Projektet skal munde ud i en række anbefalinger, som på en enkel måde giver kommuner og andre aktører inspiration til, hvordan vi kan tilrettelægge en kvalificeret og effektiv svømmeundervisning i vand for børn.