Vær klar til træde til

Hvis der er mange mennesker, der overværer en ulykke, kan det ske, at ingen handler - ofte fordi vi bliver bange for at gøre noget forkert, eller fordi vi tror, at andre hjælper, og vi er bange for at være i vejen. Men mens alle kigger, kan den forulykkede drukne, og derfor skal du ikke være bange for at tage ansvar. Det er vigtigt, at du altid prioriterer din egen sikkerhed højt, for du skal undgå at gøre ulykken værre ved at komme til skade eller i vanskeligheder. Hvis du forsøger at redde en nødstedt, hvor du selv er i vandet, er du i langt større fare, end hvis du redder fra land, og derfor skal du altid starte med at forsøge at redde fra land og kontakte andre personer på land, der kan ringe 1-1-2 eller hente de hjælpemidler, du skal bruge.

Sådan redder du liv

Spot image

Genoplivning ved drukneulykker

Hjertestop ved drukneulykker skyldes næsten altid iltmangel. Hvis du reagerer hurtigt i en nødsituation, kan du forhindre skader på de indre organer og redde liv. Har en person hjertestop efter en drukneulykke, skal du altid starte med 5 indblæsninger.Lær mere