Er isen sikker?

Når temperaturen falder, og de første søer begynder at fryse til, er der et spørgsmål, der bliver stillet igen og igen: Hvornår er isen sikker? Hvor tyk isen skal være, før vi kan finde skøjterne frem, kan du blive klogere på her.

Det er sjovt at stå på skøjter og kure hen ad isen, når frosten rigtig har fat i Danmark. Men før du bevæger dig ud på isen, bør du være helt sikker på, at den kan bære - for hvis du falder igennem, kan det være vanskeligt at komme op igen.

Før du går ud på isen

Du bør kun gå ud på isen, hvis kommunen tillader færdsel på den. De fleste kommuner måler dagligt tykkelsen på isen på udvalgte steder og holder øje med dens bæreevne. Nogle kommuner sætter skilte op de steder, hvor det er forbudt at gå ud på isen, mens andre kommuner sætter skilte op, der fortæller, at isen er sikker. Det er derfor altid en god idé at orientere dig hos kommunen, der som regel har information på deres hjemmeside om, hvor du trygt kan færdes på isen.

På nogle søer bliver det aldrig tilladt at gå på isen, fordi der fx er siv- eller træbevoksning langs kanten, som gør isen usikker, ligesom isen i havne og langs kysterne aldrig bør betragtes som sikker.

5 gode råd til sikker færdsel på isen

Selvom isen kan bære, skal du stadig bruge din sunde fornuft og passe på både dig selv og andre. 
 • Gå kun ud på isen de steder, hvor færdsel på isen er tilladt.
 • Gå aldrig ud på isen med barnevogn, hunde eller andre levende væsener, som ikke er i stand til at hjælpe sig selv, hvis isen skulle briste.
 • Hvis du mærker, at isen under dig giver efter, så gå stille og roligt tilbage på land. Lad være med at hoppe, så du belaster isen endnu mere.
 • Gå aldrig ud på isen alene, så der ikke er nogen til at hjælpe dig, hvis du går igennem isen.
 • Hvis du ser personer på isen, hvor du ved, at den er usikker, så kald dem tilbage på land, så der ikke sker ulykker.

Hvornår er isen sikker?

Når man vurderer, om færdsel på isen er sikker, er det ikke kun isens tykkelse, der er relevant. Istemperaturen, saltholdigheden i det frosne vand, belastningen af isen samt folks adfærd på isen har også betydning, og derfor skal man altid bruge sin sunde fornuft.

Læs mere om, hvad der har indflydelse på isens bæreevne nedenfor, og læs beregningerne, der ligger bag i rapporten 'Kan man gå på vandet?'

Isens bæreevne

 • Istemperaturen
  Temperaturen har betydning for isens bæreevne. En 18 cm tyk is på en sø på en dag, hvor temperaturen er +1 grad, er langt fra lige så bæredygtig som 18 cm is i -5 grader. Isen er følsom over for temperatursvingninger, så selvom tykkelsen ikke ændrer sig, kan bæreevnen variere. Sagt på en anden måde: ’Kold is’ er stærkere end ’varm is’.
 • Saltholdigheden
  Saltvand fryser ved en lavere temperatur end ferskvand, og derfor tager det længere tid for saltholdig is at blive bæredygtig. Jo højere saltindholdet er, jo længere tids frost skal der til, før isen kan bære. Vanddybden spiller også en rolle, og derfor er der forskel på, hvor hurtig isen på to forskellige ferskvandssøer er bæredygtig.
 • Belastning af isen og folks adfærd
  Isen kan godt være sikker, hvis man bevæger sig henover den, men hvis man hopper, belaster man isen langt mere. Hvis mange mennesker samles på ét sted og står stille i længere tid, belastes isen også mere, og bæreevnen forringes. I sidste ende kan man risikere at gå igennem isen.
 • Andre særlige forhold
  Hvis der er udløb fra åer, søplanter, varmerør, strøm eller nærliggende sejlrender, kan isens tykkelse og temperatur variere, og det reducerer isens bæreevne. Det kan være svært at se med det blotte øje, og derfor er sådanne steder forbundet med stor risiko for at falde igennem isen.
Spot image

Hvis ulykken sker på isen

Det kan være rigtig farligt at falde igennem isen. Heldigvis sker der sjældent alvorlige ulykker, men det iskolde kolde vand kan være livstruende, og den sprækkede, tynde is gør det vanskeligt for vidner til ulykken at hjælpe personen op fra vandet.

Bliv klogere på isulykker